Uændrede fiskemængder til Grønland og Rusland

Trawler

Grønland og Rusland har indgået en aftale om fiskeri for 2016

De russiske kvoter på hellefisk og rødfisk i Grønland fastholdes på samme niveau som i 2015.
Mængden af torsk, kuller og rejer til Grønland fastholdes også på samme niveau på trods af nedadgående biologisk rådgivning, det vil sige, at den grønlandske torskekvote i russisk farvand i 2016 er på 5.100 tons.
Aftalen danner grundlag for det grønlandske fiskeri i russisk farvand og det russiske fiskeri i grønlandsk farvand i 2016.

Erhvervslivets repræsentanter og departementet vurderer, at aftalen mellem Grønland og Rusland er af stor værdi for begge lande, og at kvotebyttet for 2016 er tilfredsstillende i henhold til prisudviklingen.

Protokollen baserer sig på fiskeriaftalen mellem Grønland og Rusland af 7. marts 1992.

Forhandlingerne om fiskerirelationerne for 2016 mellem Grønland og Rusland blev gennemført på embedsmandsplan i København i dagene 30. november - 1. december 2015.

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug indgik aftale om fiskeri mellem Grønland og Rusland for 2016, den 1. december 2015.

Nedenfor følger tabel for 2016-protokollen, samt mængder fra tidligere år i tons:
For yderligere oplysning kontakt: Afdelingschef Emanuel Rosing, emanuel@nanoq.gl