10 fik legat fra Carl Egedes fond

Stemningsbillede

Diplomerne blev overrakt på vegne af Carl Egedes fond, på årets korteste dag, den 21. december, ved sammenkomst på det lokale kommunekontor eller bygdebestyrelsens lokale.

Legatmodtagerne fik tildelt hædersdiplomer med beløb på 5.000 kroner.

Følgende fik legater:

 • Julie Egede, Nuuk (jf. efterladte efter omkomne fiskere og fangere)
 • Jakob Møller, Qeqertarsuatsiaat
 • Inuuteq Motzfeldt, Qassimiut
 • AAPP, Fisker- og fangerforeningen i Aappilattoq, Upernavik. (Til et mindesmærke til afdøde fiskere og fangere)
 • Ujuuaraq Kaspersen, Ikerasak
 • Simon Thorleifsen, Kangersuatsiaq
 • Akisooq Jensen, Nuugaatsiaq
 • Oline Filemonsen, Iginniarfik
 • Richardt Inuusugtoq, Ikerasaarsuk
 • Nuka-Sinnii Ugpernanngitsoq, Ikerasaarsuk, bosiddende i Nuuk

Modtagerne af hædersdiplomet er indstillet af de lokale fisker- og fangerforeninger gennem de respektive kommunalbestyrelser, som godkender og videresender indstillingerne.

Legatets formål er at yde støtte til følgende personer, der er eller har været hjemmehørende i Grønland:

 1. Efterladte efter omkomne fiskere og fangere,
 2. foregangsmænd inden for fisker- og fangererhvervet,
 3. gamle fiskere og fangere,
 4. fiskere og fangere, der er kommet til skade under udøvelse af deres erhverv,
 5. mindesmærker for døde foregangsmænd indenfor fisker- og fangerhvervet,
 6. i særlige tilfælde kan der ydes støtte til fiskere og fangere, især de unge, efter fondens skøn.

Bestyrelsen for fonden, som består af Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug og formand for KNAPK, besluttede ved møde den 15. december 2015, at hædre gamle fiskere og fangere samt foregangsmænd indenfor fisker- og fangererhvervet, som er indstillet.

Kontaktperson: Gerda Knudsen, chefsekretær, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Mail: gekn@nanoq.gl