Fåreholdere fik legat fra Augo Lynges Mindelegat

Savaateqarfik

Årets modtagere af Augo Lynges Mindelegat er parret Henrik Knudsen og Elna Jensen, Sillisit Qassiarsuk, Narsaq.

Legatmodtagerne fik tildelt et hædersdiplom med beløb på 5.000 kroner.

Diplomet blev overrakt på vegne af Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug på årets korteste dag, den 21. december, ved sammenkomst på det lokale kommunekontor eller bygdebestyrelsens lokale.

Overrækkelsen sker i samarbejde med de lokale repræsentanter for fisker- og fangerforeninger, eller fåreavlerforening.

Modtagerne af hædersdiplomet er indstillet af de lokale fisker- og fangerforeninger eller De Samvirkende Fåreholderforeninger, SPS.

De Samvirkende Fåreholderforeninger laver indstillinger, hvorefter de respektive kommunalbestyrelser efter godkendelse sender indstillingerne videre til bestyrelsen for Augo Lynges Mindelegat.

Legatets formål er at yde anderkendelse i form af belønninger til personer, der er hjemmehørende i Grønland, og som i særlig grad har udvist interesse, flid og initiativ indenfor fisker-, fanger- eller fåreavlserhvervet.

Bestyrelsen, som består af Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Karl-Kristian Kruse, formand for KNAPK, Henrik Sandgreen besluttede den 15. december 2015, at de nævnte fåreholdere skal være årets modtagere af Augo Lynges Mindelegat.

Kontaktperson: Gerda Knudsen, chefsekretær, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Mail: gekn@nanoq.gl