Børnesagkyndige udvalg er nedsat

Det centrale børnesagkyndige udvalg for perioden 2015-2019 er nedsat

Naalakkersuisut har nedsat det nye centrale børnesagkyndige udvalg for perioden 2015-2019.

Udvalget er sammensat af en jurist, en psykolog, en socialrådgiver, en socialpædagog, en lærer og en sundhedsplejerske. Det er et kriterium, at de skal have et særligt kendskab til børn og unge.

Det centrale børnesagkyndige udvalgs opgave er at afgive udtalelser om udskrivelse af et barn fra en døgninstitution og professionel familiepleje.

Det nye centrale børnesagkyndige udvalg består af socialrådgiver Sara Abelsen, som er blevet valgt til formand på udvalgets konstituerende møde den 16. december 2015.
Udvalget består endvidere af socialpædagog Heidi Trondheim, psykolog Camilla Petersen, jurist Jesper Muller, lærer Janne Kleist Lyberth og sundhedsplejerske Dina Berthelsen. Fire af medlemmerne er blevet genudpeget.

”Det centrale børnesagkyndige udvalg repræsenterer stor faglighed og varetager en vigtig rolle for det enkelte barn”, udtaler naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Martha Lund Olsen i forbindelse med nedsættelsen.

For yderligere oplysning, kontakt Martha Lund Olsen via ministersekretær Sina Møller Kristiansen på telefon 53 93 71