Støtte til juleaktiviteter for ressourcesvage familier

Ligesom i de foregående år uddeler Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender igen i år støtte til juleaktiviteter for ressourcesvage familier.

Samtlige kommuner har ansøgt og fået midler til juleaktiviteter for ressourcesvage familier.

En lang række byer og bygder har fået tildelt midler – fra Tasiilaq og Ittoqqortoormiit i øst, Aasiaat og Maniitsoq i vest, Qaanaaq og Upernavik i nord til Nanortalik i syd, ligesom bygder over hele Grønland har fået tildelt midler.

I alt er der blevet uddelt omkring 365.000 kr. til julen 2015.

Pengene går til mange forskellige juleaktiviteter. F.eks. uddeles der store poser med frostvarer til 30-35 familier i Qaanaaq, og i Qeqertarsuaq vil der være juleaktiviteter for omkring 270 børn. Fælles for juleaktiviteterne er, at de er målrettet ressourcesvage familier.

Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Martha Lund Olsen udtaler, ”Julen betyder meget for os alle. Derfor glæder det mig også, at vi igen i år kan yde støtte til juleaktiviteter over hele landet for, der har et særligt behov. Det varmer.”

For mere information kan du kontakte afdelingschef Ellen Magnussen på telefon 34 66 20