Nyt Børneråd for 2015-2018

Naalakkersuisut har nedsat det nye Børneråd for perioden 2015-2018.

Medlemmerne af det nye Børneråd for perioden 2015-2018 er blevet indstillet af en række indstillingsberettigede foreninger og organisationer.

Børnerådet har til opgave at give råd og vejledning i alle spørgsmål vedrørende børn til Børnetalsmanden.

Det nye Børneråd består af børnelæge Inga Hjuler, psykolog Connie Gregersen, pædagog Anda Poulsen, jurist Morten Nornild, socialrådgiver Sara Gudrun Abelsen og lærer William Kriegel.

Børnerådet er sammensat, så medlemmerne tilsammen repræsenterer en bred indsigt i blandt andet børns opvækst og udvikling, børns skoleliv, børns kultur- og fritidsliv, børns sundhed, børns retstilling og børn med særlige behov.

Aviâja Egede Lynge har siden april 2015 været Børnetalsmand og er samtidig formand for det netop nedsatte Børneråd.
Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Martha Lund Olsen udtaler, ”Naalakkersuisut tager børns vilkår alvorligt. Børnerådet har en vigtig rolle i dette arbejde med på forskellig vis at sætte fokus på børns vilkår.”

Børnerådet holder møde mindst 4 gange årligt.

For yderligere oplysning, kontakt Martha Lund Olsen via ministersekretær Sina Møller Kristiansen på telefon 53 93 71.