Rigsmøde 2015

Statsminister Lars Løkke Rasmussen, Lagmand Aksel V. Johannesen og Formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen mødtes i dag den 14. december 2015 til det årlige rigsmøde, som i år foregik i Statsministerens embedsbolig, Marienborg.

Formand for Naalakkersuisut, Statsministeren og Lagmanden vendte fælles spørgsmål og emner med betydning for Rigsfællesskabet.

Kim Kielsen udtaler efter mødet:

”De årlige rigsmøder er vigtige for sammenholdet indenfor Rigsfællesskabet. Det er her vi drøfter hvordan vi løser de udfordringer, som opstår undervejs, også hvordan vi styrker samarbejdet mellem os.

Vi har på rigsmødet i år diskuteret samarbejdet i internationale fiskeriforvaltningsorganisationer, hvor Grønland og Færøerne er repræsenteret som ”Danmark på vegne af Færøerne og Grønland”, i daglig tale DFG model, hvor hver medlemsstat kun kan afgive 1 stemme, når der skal stemmes. Grønland og Færøerne er to adskilte fiskerinationer med hver sin fiskeripolitik, hvor divergerende interesser naturligvis kan opstå. Vi er sammen enige om, at der i disse sammenhænge skal ske en styrkelse af dialog og samarbejde.

Vi har også haft en positiv drøftelse af Færøernes og Grønlands arbejde med forfatning, hvor Statsministeren har tilbudt assistance i dette arbejde, såfremt dette ønskes”.

Rigsmødet, der skulle have foregået i Grønland i år, er blevet udsat på grund af det danske og det færøske valg. Parterne har dog ønsket at fastholde princippet om et årligt rigsmøde, hvor man er blevet enige om at afholde et rigsmøde med Statsministeren som vært. Rigsmødet i 2016 vil blive afholdt i Grønland.

For yderligere information kontakt: Ministersekretær Karen A. Motzfeldt, tlf. +299 562450