En skuffende klimaaftale for oprindelige folk

FN’s klimaaftale som skal afløse Kyoto-protokollen, blev endeligt vedtaget her til aften i Paris. Det har været meget vanskelige forhandlinger, som nu er tilendebragt.

Naalakkersuisut har i forhandlingsforløbet, med baggrund i FN’s Deklaration om Oprindelige Folks Rettigheder, arbejdet for at klimaaftalen skulle inkludere bindende henvisninger til oprindelige folk og de oprindelige folks ret til udvikling. FN’s nye klimaaftale som nu er blevet færdigforhandlet, indeholder ikke bindende henvisninger til oprindelige folks rettigheder eller retten til udvikling for oprindelige folk. Aftalen henviser udelukkende til oprindelige folk i en ikke-bindende præambel og anerkender oprindelige folks viden i tilpasningen til klimaforandringer.

Medlem af Naalakkersuisut med ansvar for Finanser, Råstoffer og Udenrigsanliggender udtaler:

”Oprindelige folks lande og territorier bruges ofte til at fremvise konsekvenserne af klimaforandringer, herunder i Arktis. Oprindelige folk har kun i meget ringe grad haft indflydelse på de skadelige klimaforandringer som i dag påvirker hele kloden. På trods af dette har parterne til klimaaftalen ikke formået at anerkende oprindelige folks særlige rettigheder som FN blandt andet har vedtaget i Deklarationen om Oprindelige Folks Rettigheder. Det er en stor skuffelse.

Det internationale samfund burde i aftaleteksten have bekræftet, at FN’s Deklaration om Oprindelige Folks Rettigheder tilkendegiver at oprindelige folk nyder særlige rettigheder, herunder retten til udvikling.”

Vittus Qujaukitsoq har den sidste uge i forbindelse med klimaforhandlingerne ved flere lejligheder talt om de vidtgående klimaforandringer i Grønland og konsekvenserne heraf.

Naalakkersuisut har under klimaforhandlingerne deltaget i forhandlingerne som en del af Kongeriget Danmarks samlede forhandlingsdelegation i overensstemmelse med samarbejdsaftalen indgået imellem Grønlands Selvstyre og den danske regering. 

For yderligere information kontakt: Specialkonsulent Pernille Bengtsen i Udenrigsdirektoratet +299 55 33 27 / +45 60 62 31 24