Oprindelige folks rettigheder skal prioriteres

Oprindelige folks rettigheder skal prioriteres i klimaforhandlinger på FN’s menneskerettighedsdag

Mens verden fejrer FN’s menneskerettighedsdag til minde om 10. december 1948, hvor FN's menneskerettighedserklæring blev vedtaget, er oprindelige folks rettigheder stadig ikke bindende anerkendt af det internationale samfund. 

Sent torsdag aften blev endnu et udkast til en klimaaftale fremlagt af Frankrigs Udenrigsminister Laurent Fabius. Aftaleudkastet indeholder ikke bindende henvisninger til oprindelige folks rettigheder i formålsparagrafferne. I tidligere versioner har klimaaftaleudkastets formål inkluderet hensynet til de oprindelige folks rettigheder. 

”Det aftaleudkast som nu drøftes i Paris tager slet ikke i tilstrækkelig grad hensyn til de oprindelige folks rettigheder, skønt FN’s medlemsstater ellers tidligere har anerkendt i Deklarationen om Oprindelige Folks Rettigheder fra 2008. 

Oprindelige folk er uforholdsmæssigt påvirket af klimaforandringerne, og de har ikke samme historiske ansvar for de nuværende alt for høje koncentrationer af drivhusgasser, som de stater som forhandler klimaaftalen.

En retfærdig klimaaftale bør som minimum i sin præambel og Artikel 2 anerkende de særlige rettigheder som FN’s medlemsstater allerede i 2008 har aftalt.

I denne uge i Paris, 67 år efter FN’s menneskerettighedserklæring blev vedtaget, burde oprindelige folks rettigheder endelig blive anerkendt i en bindende international klimaaftale. Det er på høje tid.”, udtaler Naalakkersuisoq Vittus Qujaukitsoq.

Forhandlinger frem mod en forhåbentlig endelig aftale vil fortsætte natten til fredag. Efterfølgende forventes det franske formandskab at fremlægge udkastet til en færdig aftale, der forhåbentligt kan finde konsensus blandt alle FN’s medlemsstater tilstede i Paris. 


For yderligere information kontakt specialkonsulent i Udenrigsdirektoratet Pernille Bengtsen på telefon +299 55 33 27 / +45 60 62 31 24.