Kæmper for retten til udvikling i ny klimaaftale

Grønland kæmper for retten til udvikling og oprindelige folks rettigheder i ny klimaaftale

Onsdag kl. 15 fremlagde Frankrigs Udenrigsminister Laurent Fabius, som leder FN’s klimaforhandlinger, et samlet udkast til en ny klimaaftale. Udkastet er baseret på den hidtidige tekst, de seneste dages forhandlinger samt input fra ministre, der har ledet forhandlinger i nedsatte arbejdsgrupper.

Selvom udkastet er blevet kortere er der stadigvæk mange udestående emner. Blandt de vigtigste herunder er "differentiering", som handler om hvordan byrderne skal deles imellem rige og fattige lande og "finansiering" - hvor meget de rige lande skal forpligte sig til at øge klimarelateret udviklingsbistand, som er afgørende for at u-landene godkender en samlet aftaleløsning.

Grønland noterede med bekymring at vigtige henvisninger til oprindelige folk, menneskerettigheder og differentiering er blevet udvandet i det nye tekstudkast.

”Grønland har kritiseret, at henvisninger til oprindelige folk er udvandet i det nye udkast, da det potentielt kan have store konsekvenser for oprindelige folks levevilkår og muligheder”, udtaler Naalakkersuisoq Vittus Qujaukitsoq, og fortsætter:

”Grønland er yderligere stærkt utilfreds med, at konventionens princip om differentierede og respektive kapaciteter er blevet svækket, da det er afgørende for retten til udvikling – herunder også for Grønland”.

Efter fremlæggelsen af teksten fik parterne kort tid til at analysere udkastet, hvorefter der blev afholdt møde, hvor parterne kunne reagere på udkastet. Dette fortsatte indtil næsten midnat, hvorefter arbejdsgrupperne genoptog diskussioner på de enkelte områder.

Torsdag eftermiddag vil formandskabet for klimaforhandlingerne fremlægge et nyt revideret aftaleudkast. Det franske formandskab stiler mod en endelig aftale fredag aften d. 11. december. Man har dog ikke formået, at nå frem til en endelig aftale indenfor de fastsatte deadlines ved tidligere klimaforhandlinger.

Grønland vil fortsat kæmpe for at inkludere henvisninger til oprindelige folks rettigheder samt retten til udvikling.


For yderligere information kontakt: Specialkonsulent Pernille Bengtsen, Udenrigsdirektoratet, telefon +299 55 33 27 / +45 60 62 31 24.