Business Forum i Nuuk

Polsk erhvervsdelegation afholder Business Forum i Nuuk

I dagene 8. – 10. december besøger en polsk embedsmands- og erhvervsdelegation Nuuk. Delegationen bestående af den polske ambassade i København, otte polske virksomheder og den polske information- og investeringsorganisation - Polish Information and Foreign Investment Agency - er i Nuuk som en del af deres nyetablerede ”Go Arctic”-program, der har til formål at facilitere udviklingen af erhvervssamarbejder mellem Grønland og Polen.

På et Business Forum i dag, arrangeret i samarbejde med Udenrigsdirektoratet, præsenterede polske og grønlandske erhvervsrepræsentanter deres virksomheder efterfulgt af drøftelser mellem virksomhederne om potentielle handels- og investeringssamarbejder, særligt indenfor innovative industrielle og teknologiske energiløsninger.

Den polske delegation mødes under sit besøg også med embedsmænd fra Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel; Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug; Departementet for Natur, Miljø og Justitsvæsen; Råstofdepartementet samt Udenrigsdirektoratet.

Et follow-up besøg fra den polske ambassade og erhvervsliv planlægges i foråret 2016.

For yderligere oplysninger kontakt AC-fuldmægtig i Udenrigsdirektoratet Rebecca Lynge på telefon: +299 55 33 28 / rejl@nanoq.gl