Igangsættelse af nye virksomheder

Nordiske flag

Randi Vestergaard Evaldsen og nordens øvrige erhvervsministre har på et møde i Nordisk Ministerråd den 7. december 2015 drøftet, hvordan de nordiske lande i samarbejde kan styrke læring og inspiration på tværs af landene og iværksætte fælles nordiske initiativer på området.

På mødet blev det bl.a. drøftet hvorledes det nordiske organ Nordisk Innovation kan styrke igangsættelse af samarbejdsprojekter mellem nordiske virksomheder.

Nordisk Innovation, der har et budget på 72 mio. kr., støtter og finansierer fælles nordiske erhvervsprojekter igangsat af små og mellemstore virksomheder i Norden.

Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel Randi Vestergaard Evaldsen udtaler:

“Jeg ser store potentialer for grønlandske virksomheders muligheder for at få gavn af det nordiske innovationsprogram. I den forbindelse er det særligt interessant, at Nordisk Ministerråd har vand som et af sine særlige fokusområder i 2016. Jeg vil derfor - som en del af den kommende is- og vandstrategi - se på mulighederne for at nye grønlandske is og vandprojekter i opstartsfasen kan blive støttet af den Nordiske Innovations pulje

Andre væsentlige temaer på mødet mellem de nordiske erhvervsministre var fjernelse af grænsehindringer og barrierer for vækst i de nordiske lande. Randi Vestergaard Evaldsen fremførte i den forbindelse behovet for anerkendelse af de grønlandske erhvervsuddannelser i de øvrige nordiske lande – bl.a. for at kunne styrke videreuddannelses-mulighederne for grønlandske arbejdstagere.

For nærmere information kontakt ministersekretær Helene S. Pedersen på mobil 58 61 16