Eventuelt fremtidigt fiskeri i den arktiske højsø

Møde i Washington, D.C. vedrørende eventuelt fremtidigt fiskeri i den arktiske højsø

I dagene 1. – 3. december 2015 blev der holdt indledende embedsmansdrøftelser blandt en række lande omkring eventuelt fremtidigt fiskeri i den arktiske højsø. Drøftelserne er en fortsættelse af erklæringen blandt de fem arktiske kyststater til det centrale arktiske ocean fra juli 2015 og samtidig en udvidelse af kredsen af lande der deltager i drøftelserne.

På mødet i Washington, D.C. deltog de fem arktiske kyststater, som er USA, Canada, Rusland, Grønland og Norge, derudover EU, Sydkorea, Kina, Japan og Island.  På mødet blev muligheden for at indlede forhandlinger mellem landene, omkring beskyttelse og håndtering af et eventuelt fremtidigt fiskeri i den arktiske højsø, drøftet. Den arktiske højsø er åbent hav udenfor national jurisdiktion som er reguleret af blandt andet FN’s Havretskonvention. Det er første gang man udvider deltagerkredsen til at omfatte andre nationer som måtte have interesse. Det er tanken, at disse drøftelser fortsætter i de kommende år med den målsætning at nå frem til en egentlig international aftale vedr. fiskeri i den arktiske højsø.

Der er meget begrænset videnskabelig viden om økosystemet og mulige bestande i området og der var på mødet stor fokus på at fortsætte og udvide det videnskabelige samarbejde. Dette samarbejde vil derfor blive styrket i de kommende år. Det er fortsat for tidligt at sige noget om, hvorvidt der er fiskebestande i området og der forudses ikke noget kommercielt fiskeri i området i nær fremtid. På grund af klimaforandringernes effekter er det dog vigtigt at være på forkant med udviklingen og ikke lade et eventuelt fiskeri begynde før der foreligger en international aftale om bæredygtig udnyttelse af fiskeriressourcer.

Grønland var på mødet repræsenteret af Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Repræsentationen i Washington og Udenrigsdirektoratet. Derudover deltog repræsentanter fra Udenrigsministeriet og det Færøske Landsstyre.

Mødet blev ledet af USA, som har udarbejdet en formandserklæring.

 

Kontaktperson: Birgitte Jacobsen, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 553306 eller 345346