Flere sild og blåvilling til Grønland i færøsk farvand

Færøernes adgang til fiskeri i grønlandsk zone udvides med 475 tons brosme og 475 tons torsk til linefartøjer i Østgrønland
Grønland har indgået en udvidet fiskeriaftale med Færøerne for 2016.

Protokol for 2016
Parterne har opnået enighed om Grønlands fiskeri i færøsk farvand og Færøernes fiskeri i grønlandsk farvand.

I aftalen for 2016 forhøjes Grønlands kvote på sild i færøsk farvand med 400 tons til 2.500 tons sild.

Grønlands adgang til at fiske sin internationale blåhvilling kvote i færøsk farvand fastholdes i lighed med tidligere år. Derudover har Grønland som noget helt nyt fået en blåhvillingskvote i færøsk farvand på 8.000 tons.
Færøernes adgang til fiskeri i grønlandsk zone udvides med 475 tons brosme og 475 tons torsk til linefartøjer i Østgrønland.

De eksisterende kvoter fastholdes, men ændres fra forsøgsfiskeri til regulært fiskeri. Yderligere har Færøerne fået tilladelse til at udføre et forsøgsfiskeri efter krabber udenskærs i Østgrønland.

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har den 3. og 4. december 2015 på embedsmandsplan forhandlet med Færøerne om gensidige fiskerirettigheder for 2016. Forhandlingerne fandt sted i København.
Fiskerierhvervet var igen i år repræsenteret ved forhandlingerne.

De grønlandske redere og erhvervslivets repræsentanter, som deltog i forhandlingerne, vurderer sammen med Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, at udvidelsen af fiskeriaftalen med Færøerne er meget tilfredsstillende.

Yderligere oplysninger kontakt afdelingschef Emanuel Rosing. E mail: emanuel@nanoq.gl