Aftale om infrastrukturinvesteringer

Aftale om infrastrukturinvesteringer indgået imellem koalitionens partier og Naalakkersuisoq Vittus Qujaukitsoq.

Onsdag aften underskrev de tre koalitionspartier en aftale, som sætter de politiske rammer om ikke mindst de store investeringer i lufthavne i de kommende år.

"Det er en historisk aftale", udtaler Naalakkersuisoq Vittus Qujaukitsoq og fortsætter: "Med aftalen demonstrerer koalitionens partier endnu engang, at vi sammen tør sætte rammer og tempo for de store reformer, som følger af koalitionsaftalen imellem Siumut, Demokraterne og Atassut.".

"Med aftalen har vi givet hinanden politisk håndslag på, at vi hurtigst muligt skal igangsætte anlæg af lufthavne i Ilulissat, Nuuk, Tasiilaq, Qaqortoq og eventuelt Ittoqqortoormiit. Anlæggelsen af lufthavnene skal i videst mulige omfang ske ved benyttelse af OPP-aftaler, så vi sikrer bidrag fra udefrakommende finansiering og ekstern know-how.

Det er nok første gang, at tre partier har haft modet til at indgå en så vidtgående aftale for infrastrukturen i vores land. Det er fremtidens infrastruktur, vi påbegynder udviklingen af, og jeg er stolt af, at jeg har været med til dette arbejde.".

Landingsbanerne i Nuuk og Ilulissat skal projekteres med udgangspunkt i mindst 2200 meters baner, og landingsbanerne i Tasiilaq og Qaqortoq skal projekteres med udgangspunkt i mindst 1499 meters baner. Landingsbanen i Ittoqqortoormiit skal projekteres som en regional lufthavn med en 650 meters bane.

"Det er vores ambition, at Inatsisartut forelægges en samlet plan for etablering af disse lufthavne hurtigst muligt, således at de kan ibrugtages senest i 2018", udtaler Naalakkersuisoq Vittus Qujaukitsoq.
Med aftalen lægges lægges også et solidt grundlag for etablering af korte regionale baner i bl.a. Qasigiannguit, Kangaatsiaq, Qeqertarsuaq, Uummannaq og Narsaq. Planlægning af disse regionale lufthavne påbegyndes hurtigst muligt.

Udover landingsbaner omhandler aftalen også bl.a. udbygning af vandkraftværker og fremtidssikring af energiforsyningen samt fremme af energiforsyning med ikke-fossile brændstoffer. Nærmere oplysninger herom kan læses i aftalen, der vedlægges som bilag til denne pressemeddelelse. Aftalen vil blive tilgængelig på Naalakkersuisuts hjemmeside.

Aftalen skal snarest forelægges Naalakkkersuisut, som skal tage stilling til det videre arbejde med implementering af aftalen.

Nærmere oplysninger fås hos pressekoordinator Martin Christiansen på tlf. 22 15 33.