Borgeren i centrum og en styrkelse af civilsamfundet

Interessentseminar ”Borgeren i centrum og en styrkelse af civilsamfundet”

Seminaret afholdes i regi af etableringen af Det landsdækkende handicapcenter og foregår i disse dage, 2. – 4. december 2015 i Ilulissat.

Der deltager i alt 35 fra handicapområdet; forstandere fra døgninstitutioner, personale i boenheder, aktive fra handicaporganisationer samt sagsbehandlere, handicapkoordinatorer, fysioterapeuter mm. fra alle fire kommuner.

Emnerne på seminaret er bl.a. samarbejde om handicapkonventionen, samarbejde med handicaporganisationer samt udvikling og muligheder i regi af det landsdækkende handicapcenter. Endvidere holder Human Insight oplæg om ’Det smertefulde liv’.

Naalakkersuisoq Martha Lund Olsen har sendt en hilsen til seminaret, hvor hun bl.a. udtaler, ”Vi er glade for jeres deltagelse i dette seminar, som bl.a. skal give input til handicapredegørelsen, og den nye handicaplovgivning, som planlægges fremlagt på forårssamlingen 2017.””Det er vigtigt, at jeres stemme bliver hørt, så vi kan sikre det bedst mulige grundlag for det vigtige arbejde, der ligger foran os.”

Til alle ønskes en rigtig glædelig international handicapdag i dag d. 3. december.

For yderligere oplysning, kontakt Martha Lund Olsen via ministersekretær Sina Møller Kristiansen på telefon 53 93 71.