Hvidbogen

Hvidbogen for GME’s forhøringen har været tilgængelig siden den 23. november 2015

Hvidbogen indeholder GME’s svar på indkomne kommentarer og spørgsmål i forbindelse med 35-dages forhøring for Kvanefjeldsprojektet. Hvidbogen er et dokument der indeholder alle høringskommentarer, svar på disse og en notits om, hvor relevante kommentarer og forslag vil blive indarbejdet i det endelige VSB materiale.

Projektbeskrivelsen vedrørende GMEs Kvanefjeldsprojektet var i 35 dages forhøring i oktober 2014, for at give interesseorganisationer samt borgerne muligheden for at påvirke indholdet af de kommende undersøgelser, der skal ligge til grund for VSB og VVM rapporterne.

”35-dages forhøring af GME’s projekt i Kvanefjeldet er det første af sin art, der har til formål at forbedre borgerinddragelsen så tidligt så muligt i processen.”, siger Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel Randi Vestergaard Evaldsen.

På Naalakkersuisuts høringsportal findes hvidbogen samt høringsmaterialerne, der var i forhøring i oktober 2014. samt de indkomne høringssvar fra blandt andre Fåreholderne i Narsaq, ICC, KANUKOKA, KNAPK og flere.

For evt. kommentarer, kontakt: Departementschef Jørn Skov Nielsen, telefon +299 55 61 88 email: jsn@nanoq.gl