Kursus om de nye regler

Over 70 kommunale sagsbehandlere og chefer deltager i kursus om de nye regler for boligsikring og alderspension

I de kommende tre dage får over 70 kommunale sagsbehandlere og chefer gennemgået de nye regler for boligsikring og alderspension.
Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender står for kurset, som samtlige kommuner deltager i.

Formålet med kurset er at forberede kommunerne på, at der fra årsskiftet gælder nye regler for boligsikring og alderspension, som blev vedtaget på Inatsisartuts efterårssamling 2015 og er en del af Naalakkersuisuts reformer.

På kurset bliver de nye regler gennemgået, ligesom deltagerne får vejledning i, hvordan de med de nye regler skal sagsbehandle sager om boligsikring og alderspension fremover.
Deltagerne får også svar på, hvad en række nye begreber, som f.eks. ”aktuel indkomst” og ”særligt nedslidt” dækker over og skal forstås i praksis. Begreber, som er helt centrale i de nye regler.

”Det er vigtigt, at de kommunale sagsbehandlere og chefer, der skal sidde med de nye regler i praksis, sættes godt ind i dem, så kommunerne kan give borgerne en god sagsbehandling og betjening” udtaler Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Martha Lund Olsen og fortsætter,
”Derfor afholder vi et kursus som dette - ligesom vi, når de nye regler træder i kraft, vil besvare spørgsmål fra kommunerne, hvis kommunerne er i tvivl, om f.eks. fortolkning”, slutter hun.

For yderligere oplysning, kontakt Martha Lund Olsen via ministersekretær Sina Møller Kristiansen på telefon 53 93 71.