Klimatopmøde i Paris

Klimatopmøde i Paris 30. november – 11. december 2015

FN’s internationale klimakonference finder sted i dagene 30. november til 11. december 2015. Naalakkersuisoq med ansvar for Finanser, Råstoffer og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq deltager på vegne af Naalakkersuisut på klimatopmødet COP21 i Paris fra lørdag den 5. december 2015.

En klimaaftale i Paris skal sikre en fælles international indsats for at bekæmpe klimaforandringer, som er altafgørende for at overholde 2-graders målsætningen. 2-graders målet er et globalt gennemsnit, og klimaforskerne peger allerede nu på, at de Arktiske egne vil opleve temperaturstigninger langt over 2 grader C.

Vittus Qujaukitsoq udtaler forud for klimatopmødets start mandag 30. november:

”Det er afgørende, at parterne indgår en ambitiøs og global aftale i Paris, der kan være med til at sikre 2-graders målsætningen. For Grønland er det også vigtigt, at der i en ny klimaaftale vægtes ens vækstmuligheder for alle lande, og at de lande, der har størst ansvar for udledning af drivhusgasser og størst kapacitet, går forrest i kampen mod klimaforandringerne. De resterende klimaforhandlinger er uforudsigelige, og det er stadig uvist hvilken model, parterne bliver enige om, og hvordan en eventuel aftale kommer til at se ud.

Grønland har over det sidste årti, investeret massivt i udnyttelsen af vandkraft i Grønland, hvilket markant har begrænset udledning af drivhusgasser i Grønland’”

I forbindelse med opgørelsen for Kyoto-protokollens første periode har Naalakkersuisut i koordination med Danmark besluttet at annullere sine overskydende klimakreditter på ca. 30.000 ton CO₂e. Grønland og Danmark måtte erhverve disse klimakreditter for at kunne leve op til reduktionsforpligtelsen på 8 pct. under Kyoto-protokollens første periode. Klimakreditterne har i dag ingen nævneværdig kommerciel værdi for Grønland, men er et vigtigt bidrag til den øgede reduktionsindsats, der skal til, hvis 2-graders målsætningen skal opnås og sender således også et positivt signal fra Danmark og Grønland frem mod COP21.

Grønland har allerede opnået stor succes med nedbringelse af drivhusgasudledning gennem vedvarende energi. Over 70 pct. af Nukissiorfits samlede afsætning af el og varme er således genereret af vedvarende energi fra vandkraft.

I forbindelse med COP21 forventes Vittus Qujaukitsoq, udover at deltage i Kongeriget Danmarks samlede forhandlingsdelegation, at tale ved en række arrangementer heriblandt til ”Arctic Encounter in Paris”, som er et internationalt Symposium med fokus på Arktis, den 12. december 2015.

Medlemmerne af Frednings- og Miljøudvalget forventes også at deltage i COP21.

For yderligere information kontakt: Specialkonsulent Pernille Bengtsen +299 55 33 27 / +45 60 62 31 24