Flere torsk og færre rejer til EU

Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug har med indgåelse af aftale om fiskeri mellem Grønland og EU for 2016 afsluttet den årlige forhandling med EU.

Forhandlingerne om fiskerirelationer for 2016 mellem Grønland og EU blev gennemført på embedsmandsplan i Bruxelles i dagene 24.-27. november 2015.

Aftalen vil danne grundlag for europæisk fiskeri i grønlandsk farvand i 2016. Aftalen er baseret på den nye Fiskeriprotokol 2016-2020 som er en del af Fiskeripartnerskabsaftalen mellem Grønland og EU.
Aftalen er den første under den nye Fiskeriprotokol 2016 - 2020 og fiskerimulighederne blev fastsat med udgangspunkt Protokollen med de følgende ændringer for 2016: EU modtager 425 tons mindre rejer i Østgrønland, hvilket betyder at EU kan fiske 4.675 tons rejer i Østgrønland i 2016.

Derudover modtager EU 700 tons mindre rødfisk pga. nedadgående rådgivning på både dybhavsrødfisk og pelagisk rødfisk. Til gengæld modtager EU 300 tons ekstra torsk i Østgrønland, hvilket betyder at EU må fiske op til 2.100 tons torsk i Østgrønland.

Da man endnu ikke har modtaget den nyeste rådgivning på lodde kunne denne art ikke tilbydes EU på nuværende tidspunkt, men denne fiskerimulighed vil bliver diskuteret igen til næste møde i Grønland, i foråret 2016.

I henhold til den nye protokol tilbydes EU ikke længere helleflynder og krabber.
Fiskeriaftalen mellem Grønland og EU består dels af en kommercielt baseret fiskeriaftale, dels af Fiskeripartnerskabsaftalen. Den kommercielle del baserer sig på EU-fiskekvoter i grønlandsk farvand, hvorimod Fiskeripartnerskabsaftalen består af bistand til udviklingen af den grønlandske fiskerisektor. Aftalen har stor værdi for begge parter og den opnåede aftale med EU skal senere forelægges for Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug til endelig godkendelse.

Den grønlandske delegation blev ledet af afdelingschef Emanuel Rosing fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug og bestod udover embedsmænd fra Departementet også af repræsentanter fra GFLK, Grønlands Naturinstitut, Finansdepartementet og det grønlandske fiskerierhverv.

For yderligere oplysninger kontakt Afdelingschef Emanuel Rosing, e-mail: emanuel@nanoq.gl

De indikative fiskerimuligheder i Protokollen mellem EU og Grønland.

Art 2016 2017 2018 2019 2020
Torsk (NAFO 0/1) 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
Pelagisk rødfisk (ICES XIV/V)

2.200

2.200

2.200

2.200 2.200
Demersal rødfisk (ICES XIV/V)

2.000

2.000 2.000 2.000 2.000
Hellefisk (NAFO 0/1)-68 kujataani 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Hellefisk (ICES XIV/V) 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200
Rejer (NAFO 0/1) 2.600  2.600  2.600  2.600  2.600 
Rejer (ICES XIV/V)  5.100 5.100  5.100  5.100  5.100 

Lodde (ICES XIV/V)

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Skolæst (NAFO o/1) 100 100 100 100 100
Skolæst (ICES XIV/V) 100 100 100 100 100
Bifangst  1.126 1.126 1.126 1.126 1.126

(NAFO er Vestgrønland og ICES er Østgrønland)