Borgermøder om zinkprojekt gennemført

Naalakkersuisoq for Finanser, Råstoffer og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq, Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel Randi Vestergaard Evaldsen, og Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsvæsen Mala Høy Kúko har nu gennemført fire borgermøder i Nuuk, Kangerlussuaq, Sisimiut og Ilulissat, om Ironbarks ansøgning om udnyttelsestilladelse af zink og bly ved Citronen Fjord.

Det australske mineralselskab Ironbark Zinc Ltd. har søgt om tilladelse til at etablere en bly- og zinkmine ved Citronen Fjord i Nordøstgrønland. Der er tale om et projekt, der vil kunne skabe ca. 470 arbejdspladser i minen samt leverancer fra grønlandske virksomheder. Desuden forventes der skatteindtægter til Grønland på mellem 4 og 5 milliarder kroner i minens levetid.

Selskabets VVM-miljørapport og VSB-rapport om samfundsmæssig bæredygtighed er i høring indtil midten af december i år. Alle skriftlige høringssvar samt spørgsmål og kommentarer under høringsmøderne skal nu bearbejdes og udgives i en hvidbog. Herefter skal VVM- og VSB-rapporterne opdateres inden Naalakkersuisut kan tage stilling til om man vil godkende projektet.

De tre medlemmer af Naalakkersuisut udtaler:

”Der er tale om et projekt, der kan bidrage væsentlig til at styrke Grønlands økonomi og beskæftigelse. Vi ser frem til de kommende IBA-forhandlinger, hvor vi skal sikre, at mest mulige arbejdspladser og leverancer går til Grønland.

Naalakkersuisut vil ved en stillingtagen til projektet ligge vægt på, om det kan gennemføres miljømæssigt forsvarligt. En endelig stillingtagen til miljøspørgsmålene vil dog først ske efter inddragelse af alle høringssvar og kommentarer, og ikke mindst indstillingerne fra uafhængige videnskabelige eksperter fra DCE og Grønlands Naturinstitut.

Vi glæder os til at holde yderligere borgermøder om emnet i Qaanaaq, Tasiilaq og Qaqortoq efter årsskiftet. Spørgsmål og kommentarer fra disse møder vil blive medtaget, som høringssvar inden Naalakkersuisut tager stilling til ansøgningen selv om møderne holdes i januar.”

 

For yderligere oplysninger, kontakt ministersekretær Helene S. Pedersen, på telefon +299 58 61 16 eller e-mail hspe@nanoq.gl.