Ny Fiskeriprotokol mellem Grønland og EU underskrevet

Grønlands Selvstyre underskrev fredag d. 27. November 2015 en ny Fiskeriprotokol for perioden 2016-2020. På Selvstyrets vegne underskrev Repræsentationschef Lida Len-nert, mens EU var repræsenteret ved Luxembourgs Formandskab, Ambassadør George Frieden, og Danmark ved Ambassadør Vibeke Pasternak Jørgensen.

Lida Lennert fremhævede i sit indlæg at Grønland og EU har et solidt partnerskab og at fiskerisamarbejdet er et vigtigt element i det samlede aftalegrundlag. Lida Lennert frem-hævede videre at: ”Grønland er meget tilfreds med partnerskabet med EU, som blev stadfæstet i fællesdeklarationen for samarbejdet med Grønland og EU, hvor fiskeriet er et vigtigt element. Protokollen er meget tilfredsstillende som helhed og lever op til at ret-tigheder skal baseres på videnskabelig rådgivning og sikre fortsat støtte til udviklingen af det grønlandske fiskerierhverv.”

Med den nye protokol revideres betingelserne for fiskeriet på en række områder. Afta-len sikrer den samme betaling fra EU som i den hidtil gældende Fiskeriprotokol, hvilket betyder, at Grønland i løbet af den 5-årige protokolperiode vil modtage ca. 674 mio. DKK. Betalingen er fordelt på; betaling for fiskekvoter, en rederbetaling og en sektor budgetstøtte til fiskerisektoren.

For yderligere oplysninger, kontakt:
Afdelingschef Emanuel Rosing, tlf. 34 50 00, e-mail emanuel@nanoq.gl