Kogeanbefaling og kogepåbud i Igaliku

Kogepåbud

Fund af bakterier i drikkevandet

Der er ved den seneste vandprøveundersøgelse fra bygden påvist forhøjet indhold af bakterier i drikkevandet.

Kogeanbefaling:

Beboerne anbefales at koge vandet, inden det drikkes eller benyttes i husholdningen

Kogepåbud:

Fødevarevirksomheder og institutioner påbydes at koge vandet, inden det drikkes eller benyttes i produktionen/husholdningen

Kogeanbefalingen/kogepåbuddet ophæves, når nye vandprøver viser tilfredsstillende resultater.

Med venlig hilsen

Asbjørn Brandt, Ledende dyrlæge

Email: uumasut@nanoq.gl
Tel.: +299 345000

Mobil:+299 530686

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG)