Uddannelsesmulighederne i Sydgrønland styrkes

Grønlands Selvstyre påbegynder i disse dage en omfattende udvidelse og renovering af Campus Kujalleq, Qaqortoq, som skal sikre de fysiske rammer for uddannelsesinstitutionens målsætninger, ved at øge gymnasiets kapacitet for optagelse af studerende, samt etablere uddannelseslokaler til tidsvarende forhold.

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur, Knud Kristiansen udtaler:
”Det eksisterende gymnasium vil undergå en gennemgribende istandsættelse og udvides med tilbygning på 2.075 m². Løsningen bliver en fuld 5-sporet skole på i alt 3.975 m², med plads til 500 studerende.”

Udvendigt får det eksisterende gymnasium et helt nyt og formstærkt arkitektonisk udtryk, som placerer sig flot i terrænet langs Skolevej overfor den nyrenoverede Tasersuup Atuarfia.
Indvendigt opgraderes ventilation og akustiske forhold til gældende standarder, for at sikre et sundt og givende undervisningsmiljø.

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Nivi Olsen udtaler:
”I tilbygningen etableres der seks nye undervisningslokaler og seks nye faglokaler i åben forbindelse med det udvidede aularum. Aularummet skal i dagligdagen fungere som skolens nye centrum, hvor elevcafé og opholdsarealer vil skabe mulighed for et bedre dagligt studiemiljø med plads til gruppearbejde, tværfaglig undervisning og ophold.”

Byggeriet forventes afsluttet og ibrugtaget primo 2018.

For yderligere informationer kontaktes:

Ministersekretær Jensine Berthelsen tlf. 562303 imlt. mailikkut jebe@nanoq.gl  
Ministersekretær Jens Frederik Nielsen tlf. 345702 imlt. mailikkut jfni@nanoq.gl