Jeg havde ikke pligt til at deltage i forhandlingerne

Inatsisartutmedlemmet Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit, stillede flere spørgsmål i går, den 17. november på sin facebook-profil, umiddelbart efter drøftelse af forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om afgift på hellefisk og makrel i det havgående fiskeri i Inatsisartutsalen.

Ane Hansen har taget et billede af Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer, Vittus Qujaukitsoq, som fremsatte forslaget fra Inatsisartuts talerstol. I billedteksten skriver Ane Hansen: Da afgiften på hellefisk skal hæves til 20 millioner kroner, hvor er da fiskernes mulige støttere? Hvor er Naalakkersuisoq for Fiskeri? Hvor er Formanden for Naalakkersuisut? Måske er de taget på fisketur, inden afgiften bliver hævet, med en månedsløn på samvittigheden.
Jeg mener, at Ane Hansens fremstilling af Naalakkersuisut er upassende, idet hun er medlem af Inatsisartutsformandsskab, 3. næstformand i inatsisartuts formandsskab.

Til din orientering kan jeg fortælle dig, At Jeg ikke deltog ved mødet, idet jeg skulle forberede Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om fiskerifinansieringspulje, som jeg skal fremlægge den 19. november.

Jeg er forundret og forbløffet over dit ordvalg, at vi er taget på fisketur med en månedsløn på samvittigheden. Du skaber et dårligt omdømme af Naalakkersuisut.

Jeg vil på det kraftigste understrege, at jeg ikke havde pligt til at være til stede, da forhandlingerne fandt sted, eftersom Naalakkersuisoq for Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer, Vittus Qujaukitsoq, har ansvaret for forslaget.

Endvidere vil jeg pointere, at jeg deltager ved møderne i Inatsisartutsalen, når jeg ikke har presserende opgaver i departementet.

Jeg kan orientere dig om, at Formanden for Naalakersuisut ikke deltog ved mødet, idet han skulle opereres på Dronning Ingrids Hospital.

Med venlig hilsen

Karl-Kristian Kruse
Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug