Støttepersoner

Den 13. november 2015 modtog 13 personer i Kommune Kujalleq deres bevis for at have gennemført et kursusforløb som støtteperson for børn, unge og voksne handicappede.

Overrækkelsen af kursusbeviset skete på Hotel Qaqortoq.

Kursusforløbet består af seks moduler, og har en samlet varighed på 29 dage. Indholdet varierer efter den enkelte deltagers daglige opgaver, hvor fokus er, at de enkelte deltagere får et godt kendskab til de værktøjer, de kan anvende i deres dagligdag.

Målet er blandt andet, at deltagerne får kendskab til almen udviklingspsykologi og kendskab til forskellige handicaps, for på den måde at give dem gode værktøjer til at arbejde med handicappede. Desuden var der også emner om pædagogiske og specialpædagogiske tilgange samt kommunikation. Endvidere var der emner om forståelse af konflikter og konflikthåndtering samt samarbejde på tværs af fag og med forældrene.

Støttepersonkurset er primært rettet mod ikke-uddannede medarbejdere og blev etableret som et samarbejde mellem Viden- og Rådgivningscenter om Handicap (IPIS), Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender samt Perorsaanermik Ilinniarfik i Ilulissat.

For mere information kan kontaktes: Karen Joelsen Kristensen, konstitueret afdelingschef i IPIS, på telefon 34 66 24, mail karj@nanoq.gl