Naalakkersuisut gennemfører reformer

Naalakkersuisut gennemfører reformer om alderspension og førtidspension

Naalakkersuisuts forslag til reformer af lovgivningen om alderspension og førtidspension blev vedtaget på Inatsisartuts møde den 13. november 2015. Herudover er vedtaget en revision af lovgivningen om boligsikring.
Med vedtagelsen af den nye lovgivning gennemføres en social og økonomisk bæredygtig reform, der sikrer gode levevilkår for ældre og nye rammer for borgere med nedsat arbejdsevne. 

Bedre forhold for alderspensionister

Det grønlandske samfund skylder de mennesker, der gennem et livs arbejdsindsats har skabt forudsætningerne for vore dages samfund, at de kan leve en tryg tilværelse i alderdommen, - også økonomisk. Derfor ønsker Naalakkersuisut fortsat at forbedre vilkårene for de vanskeligst stillede pensionister.

Den stigende levealder er baggrunden for, at aldersgrænsen for pension ændres til 66 år i 2017 og til 67 år i 2021. Men for borgere, der er særligt nedslidte, ændres dog først i 2021 til 66 år og til 67 år i 2025. 

”Det er glædeligt, at vi lever længere, men det betyder, at vi må arbejde et par år mere, før alderspension”, udtaler Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Martha Lund Olsen.

Den nye lov træder i kraft 1. januar 2016.

Flere førtidspensionister med arbejdsevne skal ud på arbejdsmarkedet

Med førtidspensionsreformen vil langt flere førtidspensionister få mulighed for at få en tilknytning til arbejdsmarkedet. Mange førtidspensionister vil opleve en ganske betydelig forbedring af deres levevilkår og livskvalitet gennem muligheden for en stabil og varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Herved forbedres forholdene for hele familien, hvilket giver mulighed for at bryde en negativ social arv i de særligt udsatte familier. 

Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Martha Lund Olsen udtaler, ”Jeg er meget glad for, at Naalakkersuisuts forslag er blevet vedtaget. Vi skal i højere grad fokusere på at udvikle borgernes ressourcer, så førtidspensionisterne kan bringes fra passiv forsørgelse til aktiv forsørgelse på arbejdsmarkedet og dermed forbedre deres levevilkår og livskvalitet – til gavn for den enkelte såvel som for samfundet.”
Den nye lov træder i kraft 1. juli 2016. 

Revision af boligsikring

Den nye lov om boligsikring indeholder ny bestemmelse om, at boligsikring tager udgangspunkt i aktuel indkomst. Således sikres et bedre grundlag for tildeling af boligsikring.
Den nye lov træder i kraft 1. januar 2016. 


For yderligere oplysninger, kontakt Martha Lund Olsen via ministersekretær Sina Møller Kristiansen på telefon 53 93 71.