Naalakkersuisut har ikke udhulet Sorlak

Som følge af pressemeddelelsen fra Partii Naleraq om børne- og ungdomsorganisationernes støttemuligheder, ønsker Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Nivi Olsen, at understrege, at Sorlak fremover vil have de samme tilskudsmidler til deres drift, som de altid har haft.

Efter aftale med Sorlak, hjemtog Departementet for Uddannelser, Kultur, Forskning og Kirke administrationen af Tips og Lotto-midlernes Pulje B i slutningen af 2014. Dette blev lovfastsat i Finanslov 2015, hvor de midler Sorlak indtil 2014 havde fået bevilget til at have en sagsbehandler tilknyttet opgaven, blev overført til Departementet samtidig med opgaven blev flyttet.

”Børne og ungdomsorganisationerne, herunder Sorlak, bliver ikke frataget muligheden for at kunne søge tilskud til deres aktiviteter, da midlerne til netop disse aktiviteter er bibeholdt. Sorlak kan derfor fortsætte deres samfundsrelevante og støtteværdige arbejde for børn og unge, igennem højskoleophold, selvmordsforebyggelse mv., såfremt de søger midler til dette,” forklarer Nivi Olsen og uddyber:

”I forhold til driftstilskuddet til Sorlak, er der tilpasset efter Sorlaks opgavereduktion, men dette påvirker ikke foreningen Sorlaks mulighed for at agere i forhold til foreningstilskuddet.

For god ordens skyld skal det også præciseres, at tilskuddet til Sorlak ikke søges nedskåret i Finanslovsforslaget for 2016, og tilskuddet for 2016 vil således være det samme som i Finanslov 2015.

Slutteligt opfordrer Nivi Olsen Parti Naleraq til at trække i arbejdstøjet i stedet for kun at føre politik gennem medierne:

”Det undrer mig, at Partii Naleraq, nu har fået lyst til at føre finanslovsforhandlinger for 2016 efter at have takket nej for den mulighed da de blev inviteret. Det ville have glædet Partii Naleraq, at tage dette emne op til finanslovsforhandlingerne og ikke igennem medierne.”

 

For yderligere information kontaktes ministersekretær Jens-Frederik Nielsen på mobil +299 560299 eller e-mail jfni@nanoq.gl.