Vi har lyttet til organisationerne!

I dag kommer Naalakkersuisuts forslag om afgift på hellefisk og makrel i det havgående fiskeri til 1. behandling i Inatsisartut (punkt 21). Som en del af forslaget indgår en afgiftsbelægning af hellefisk, som eksporteres uforarbejdet eller kun ganske let forarbejdet.

Denne del af forslaget har på det seneste vakt debat i offentligheden. Særligt har organisationerne SIK, KNAPK og GE i fællesskab foreslået, at Naalakkersuisut i stedet fremlægger et forslag om at sprede afgiften som en generel afgift på det indenskærs fiskeri efter hellefisk.

”Jeg finder, at det er glædeligt, at organisationerne på denne vis er med til at kvalificere afgiftspolitikken og tage medansvar, og jeg agter derfor at tage forslaget til efterretning”, siger Naalakkersuisoq for Finanser Vittus Qujaukitsoq.

Op til 2. behandlingen af forslaget om afgift på hellefisk og makrel i det havgående fiskeri vil den midlertidige Naalakkersuisoq derfor fremsætte et ændringsforslag, så der indføres en hellefiske-afgift med en afgiftssats på 5 procent (svarende til 80 ører per kilo). Dette forventes at indbringe Landskassen 20 millioner kroner årligt, hvorved målet om balance på Finanslovens drifts- og anlægsudgifter over en 4-årig periode fastholdes.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga

Med venlig hilsen

Vittus Qujaukitsoq
Medlem af Naalakkersuisut

 

 

Yderligere information kontakt pressekoordinator Martin Christiansen, mobil: 221533