Olympisk fangst af vågehvaler i Vestgrønland lukkes

Lukning af olympisk fangst af 10 vågehvaler i Vestgrønland

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug skal hermed meddele, at olympisk fællesfangstkvote på 10 vågehvaler er blevet opbrugt og lukkes øjeblikkeligt.

Hvert forvaltningsområde bibeholder deres allerede tildelte almindelige kvote.

Den samlede kvote på vågehvaler er på 179 i 2015. Pr. 2. november var der opfanget 72 sildepiskere i Vestgrønland ved fællesfangst og 49 sildepiskere ved harpunkanonfangst, givende en samlet restkvote på 58, heraf 9 til riffelfangst.

I Østgrønland var der fanget 4 sildepiskere, givende en restkvote på 11 stk. 

Fangstdata er baseret på fangstmeldinger, som APNN har modtaget pr. 2. november 2015. Der skal således tages forbehold for, at enkelte rapporteringer endnu ikke er indleveret til APNN. 

Fartøjer samt deltagere i fællesfangst med teknisk godkendelse til sildepiskerfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. marts – 30. november. Fangsten skal ledes af en kaptajn, der er i besiddelse af licensen, og som også har ansvar for, at fangsten meldes øjeblikkeligt til bopælskommunen. 

Betingelser for fangsten (www.lovgivning.gl) 

Fangst af store hvaler skal foregå jvf.:  

  • Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 22. december 2014 om beskyttelse og fangst af store hvaler
  • Selvstyret bekendtgørelse nr. 12 af 16. juli 2010 om rapportering ved fangst og anskydning af store hvaler. 


For yderligere oplysninger, kontakt: Afdelingschef Amalie Jessen, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl.