Forlængelse af servicekontrakter faldet på plads

Naalakkersuisut har på deres møde den 30. oktober 2015 godkendt oplægget til forlængelse af servicekontrakterne om befordring af passagerer, fragt og post internt i Grønland.

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen udtaler:

”Jeg er utrolig glad for, at det samlede Naalakkersuisut nu har tilsluttet sig grundlaget for forlængelsen af servicekontrakterne, det betyder at operatørerne nu helt klart ved hvilke forudsætninger de har vedrørende servicekontrakterne under forlængelsestiden 2016.

Vi har bestræbt os på at forløbet med at nå frem til et holdbart grundlag for forlængelsen skulle gå hurtigt, og jeg har stor forståelse for de ulemper borgere, der gerne vil planlægge rejser, har oplevet, derfor jeg er meget glad for at operatørerne nu har vished om hvilke rammer der vil være under forlængelsesperioden.

Imidlertid er det en glæde, at operatørerne samstemmende har givet udtryk for, at de nu er klar til at udbyde billetter til salg, og jeg glædes i den forbindelse ved, at det har været muligt at opretholde et højt serviceniveau til trods for en snæver økonomisk ramme.

Jeg er sikker på, at både Diskoline, Air Greenland og Arctic Umiaq Line vil bestræbe sig til deres yderste på at sikre det hidtidige høje serviceniveau indenfor kontrakternes rammer, og at de mange rejsende kan se frem til et godt serviceniveau fra operatørerne.

Videre er det glædeligt at kunne se tilbage på et positivt forhandlingsforløb, som jeg gerne vil benytte lejligheden til at rette en stor tak til alle operatørerne for.”

Servicekontrakterne forlænges i et år, mens der forhandles nye servicekontrakter, der skal træde i kraft 1. januar 2017. Naalakkersuisut forventer, at nye servicekontrakter er forhandlet på plads inden sommerferien 2016.

 

 

For yderligere informationer, kontakt:
Ministersekretær Jensine Berthelsen +299562303
jebe@nanoq.gl