Nordisk Råd fortsat vigtigt for Grønland

Nordisk Råd

Samarbejdet med de Nordiske lande igennem Nordisk Råd fortsat vigtigt for Grønland

På nordisk råds session i Reykjavik drøftede de nordiske statsministre og medlemmer af Nordisk Råd mulighederne for et tættere og øget nordisk samarbejde i de kommende år.

Medlem af Naalakkersuisut Knud Kristiansen deltog i debatten, og understregede at det nordiske samarbejde set fra Grønlands synsvinkel forsat rummer en række muligheder for et udbytterigt samarbejde. Det nordiske samarbejde udnyttes fra grønlandsk side allerede på en lang række områder så meget som det er muligt med de ressourcer der er til rådighed.

Under henvisning til Formanden for Naalakkersuisut´s åbningstale til Inatsisartut, sagde Knud Kristiansen, at det nordiske samarbejde er en vigtigt del af Grønlands udenrigspo-litik, for det bringer både Inatsisartutmedlemmer og Naalakkersuisutmedlemmer i direk-te dialog med deres nordiske kolleger.

Emnet for statsministrenes diskussion var ”mulighederne for et tættere nordisk samar-bejde” i de kommende år. Når det gælder der formelle nordiske samarbejde pegede Naalakkersuisoq Knud Kristiansen på, at turismesamarbejdet, i mange år ikke har været særligt synligt i Nordisk Ministerråds samarbejde. Det på trods af, at turismen for flere af de nordisk lande, er på vej til at blive et af de helt store væksterhverv. Samarbejdsministrenes brandingstrategi vil understøtte dette, men et mere markedet politisk samarbejde om turismes vil være til gavn for alle.

”Det nordiske samarbejde er en god platform for os at arbejde på, og jeg håber på at der i de kommende år kan udvikle sig et stærkere turistsamarbejde i Nordisk Ministerråd i de kommende år” udtaler Knud Kristiansen

For yderligere information:
Ministersekretær Jensine Berthelsen +299562303 jebe@nanoq.gl
Seniorrådgiver Jørgen S. Søndergaard +4540343123 jss@ghsdk.dk