Overførsel af harpunkanonkvote til fællesfangstkvoten for sildepisker

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug har på baggrund af fangststatus og høring af organisationer besluttet at overføre 10 sildepiskere fra harpunkanonkvoten til fællesfangstkvoten.

For at sikre fuld udnyttelse af kvoten vil den overførte kvote på 10 sildepiskere fra og med 28. oktober 2015 fritstilles til de fire storkommuner i Vestgrønland. Hvert forvaltningsområde bibeholder dog deres allerede tildelte kvote, jf. fangststatus i bilag 1.

Pr. 28. oktober var der opfanget 58 sildepiskere i Vestgrønland ved fællesfangst og 49 sildepiskere ved harpunkanonfangst, givende en restkvote på hhv. 10 + 10 stk. og 52 stk. efter overførsel. I Østgrønland var der fanget 4 sildepiskere, givende en restkvote på 11 stk.

Overførsel (øgelse) bliver følgende i Vestgrønland: 10

Fartøjer samt deltagere i fællesfangst med teknisk godkendelse til sildepiskerfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. marts – 30. november.

Fangsten skal ledes af en kaptajn, der er i besiddelse af licensen, og som også har ansvar for, at fangsten meldes øjeblikkeligt til bopælskommunen.

Betingelser for fangsten (www.lovgivning.gl)

Fangst af store hvaler skal foregå jvf.:

  • Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 22. december 2014 om beskyttelse og fangst af store hvaler
  • Selvstyret bekendtgørelse nr. 12 af 16. juli 2010 om rapportering ved fangst og anskydning af store hvaler.

 

For yderligere oplysninger, kontakt:

Afdelingschef Amalie Jessen, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl

 

Bilag: Fangststatus for fællesfangst på sildepisker pr. 28. oktober 2015 for Vest- og Østgrønland.


Status for fællesfangst på sildepisker pr. 28. oktober 2015:

Følgende fangstdata er baseret på fangstmeldinger, som APNN har modtaget pr. 28. oktober 2015. Der skal således tages forbehold for, at enkelte rapporteringer endnu ikke er indleveret til APNN.

 

Fællesfangst på sildepisker, Vestgrønland

Vestgrønlands-bestanden

Fangst

Kvote

Restkvote

Pr. 28/10

Samlet rest

Overførsel

28/10

Qaanaaq

0

1-1

0

0

0

0

0

1

0

1

2

10

Upernavik

10

5+2+3

Uummannaq

7

6+1

Qeqertarsuaq

7

3+1+1+2

Ilulissat

5

2+1+1+1

Qasigiannguit

2

2+1

Aasiaat

3

4+2-3

Kangaatsiaq

3

3+2-1

Sisimiut

4

3+2

1

2

Maniitsoq

4

3+2

1

Nuuk

2

3

1

3

Paamiut

2

3+1

2

Narsaq

2

2+1+1

2

3

Qaqortoq

3

2+1

0

Nanortalik

4

3+2

1

TOTAL

58

45+4+19*

10

10

10

* ekstra overført kvote på anmodning fra den lokale fangerforening og kommunen eller som genfordeling af 17/9 eller kommunal olympisk fangst i slutningen af august 2015.

Fællesfangst på sildepisker, Østgrønland

Østgrønlandsbestanden

Fangst

Kvote

Restkvote

Ingen genfordeling

28/10

Samlet rest

Ittoqqortoormiit

0

5

5

5

Ammassalik

4

10

6

6

TOTAL

4

15

11

11