Jeg har ikke misbrugt mit embede

Oppositionspartierne Partii Naleraq og Inuit Ataqatigiit krævede i et indslag i Nuuk TV, fredag, den 23. oktober, at jeg som Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug bør gå af som Naalakkersuisoq, idet det er deres opfattelse at jeg og Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har udvist magtmisbrug i forvaltningen af makreltildelingen for 2015. De kræver, at jeg skal gå efter at have nærlæst Deloittes rapport om forvaltningsrevisionsundersøgelsen af makreltildelingen for 2015.

Endvidere oplyste Nuuk TV, at de har forsøgt at kontakte mig for at få udtalelse om oppositionens opfattelse af sagen. Jeg må understrege, at jeg ikke er blevet kontaktet af Nuuk TV. Embedsværket i departementet meddeler mig endvidere, at de heller ikke er blevet kontaktet af Nuuk TV, om den konkrete henvendelse som påstået.

Jeg vil på det kraftigste fremhæve, at jeg på ingen som helst måde har forsøgt at favorisere nogen i erhvervet og hos min nærmeste familie. Dette er direkte udtalt af de uvildige revisorer, som har gennemført forvaltningsrevisionsundersøgelsen.

Jeg vil understrege, at forholdende omkring administrationen af ansøgerne, som er beskrevet i rapporten, er taget til efterretning af både af mig selv og departementet.

Der skal ikke herske tvivl om, at jeg ikke har deltaget i makreltildelings-processen. Der forsøges at give det billede, at jeg favoriserer KNT under bearbejdelse af kriterierne til tildelingsprocessen. Det er dog alment kendt, at kriterierne for ansøgere som ikke har egne fartøjer, som det også var tilfældet for KNT, er og har været et kriterium, som er fortsat fra tidligere år.

Kriteriet om bred lokal forankring af licenshavere fra det kystnære fiskeri er fremkommet efter ønske fra KNAPK. Dette har Naalakkersuisut godkendt for at give så mange kystnære fiskere som muligt, at deltage i makrelfiskeriet.
Ligesom dette var baggrunden for at Halibut Greenland Pelagic også fik tildelt en kvote. Det skal understreges at behandlingen af samtlige ansøgninger blev påbegyndt efter ansøgningsfristen den 6. maj 2015.

Jeg har som Naalakkersuisoq ansvaret for forvaltningen af fiskeriet. Dette ansvar tager jeg også med alvor. Jeg deltager selvfølgelig også i tilblivelsen af beslutningerne indenfor området, i respekt for sagsbehandlings-lovens regler.

Det er korrekt, at jeg deltog i beslutningen om tildelingskriterierne i april måned, selvfølgelig fordi jeg har ansvaret for dette. Deltagelse i denne beslutning skal ikke tilknyttes til, at jeg var inhabil senere i processen. Da jeg blev underrettet om, at KNT var blandt ansøgerne, meddelte jeg straks min inhabilitet, hvilket også fremgår af rapporten.

Læs rapporten "Forvaltningsrevisionsundersøgelse Makrelkvoter 2015" her.

Med venlig hilsen

Karl-Kristian Kruse
Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Kontaktperson: Jørgen Isak Olsen, departementschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Mail: jio@nanoq.gl