Åbning af Hallo Norden i Grønland

Naalakkersuisoq for Sundhed og Nordisk Samarbejde, Doris Jakobsen deltog og holdt en velkomsttale til den officielle åbning af Hallo Nordens nye afdeling i Grønland. Hallo Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste med den opgave at forenkle privatpersoners muligheder for at bevæge sig frit i Norden. Hallo Nordens nye kontor ligger i de samme lokaler, hvor NAPA - Nordens Institut holder til i kulturhuset Katuaq i Nuuk. Tusagassiivik har interviewet både Doris Jakobsen og projektleder i Hallo Norden i Grønland, Kitte Witting i anledning af åbingen af afdelingen.

Lyt til lydfil med interviewet af Kitte Witting her.

Se billedserien fra Hallo Nordens åbning.

Link til Hallo Norden i Grønland.

Naalakkersuisoq for Sunhed og Nordisk Samarbejde, Doris Jakobsens åbningstale.

 

Vi spurgte Doris Jakobsen om, hvilken betydning Hallo Nordens afdeling vil få for Grønland.

Doris Jakobsen:- Som det tidligere er oplyst, så har det været Nordisk Ministerråds opgave i flere år, at få etableret Hallo Nordens afdelinger i hele norden, hvor Grønland nu som den sidste i rækken åbner en afdeling. Hallo Nordens nye afdeling bliver en stor hjælp i forskellige spørgsmål omkring grænsehindringer, såsom at flytte fra et andet nordisk land til et andet. Her kan borgerne nemlig indhente oplysninger om, hvad man skal være opmærksom på, når man flytter til et andet nordisk land. Hallo Nordens opgave er at oplyse, rådgive og vejlede enkelte borgere eller måske mindre virksomheder i spørgsmål, som handler om grænser og problemer der skabes på grund af grænser.

Doris Jakobsen fortsætter:

- De nordiske lande har taget grænsehindringsproblemerne op til diskussion, hvor der blandt andre foreslås tilbundsgående undersøgelser af grænsehindringerne. Flere kommitéer i Nordisk samarbejde er derfor gået i gang med flere tiltag, der skal belyse problemerne. Jeg har også som tidligere medlem af Folketinget taget grænsehindringsproblemet op sammen med de andre nordiske medlemmer.

Doris Jakobsen siger at, der er flere grænsehindringsproblemer og opgaver der kræver løsning. Hun giver et eksempel:

-Det kan handle om grønlandske studerende, der tager til Danmark for at studere videre, møder problemer med at køre bil i Danmark på grund af de forskellige forhold mellem den danske og grønlandske kørekort. Det er kun et af problemerne som kræver en løsning, hvor løsningen gerne skal kunne fungere på tværs af alle de andre nordiske lande. Hvis du som borger møder lignende problemer kan du nu rette henvendelse til Hallo Nordens nye afdeling i Grønland, hvor du vil modtage rådgivning og vejledning i at håndtere dem. Hallo Nordens afdeling er også velkommen til at komme med oplysninger og forslag omkring grænsehindringsproblemerne til politikerne, så politikerne kan tage stilling og tage forslagene op til behandling. Alle er velkomne til at kontakte Hallo Nordens afdeling med henblik på at få forbedret grænseproblemerne i norden. Grønland er nu med i den nordiske udvikling af oplysningsarbejdet, som alle vil kun have gavn af. Jeg håber også at vi som politikere vil få stor gavn af Hallo Nordens nye afdeling.