Medarbejderne kan være trygge

I KNR blev der bragt et indslag med overskriften: ”Fagorganisationer utrygge ved besparelser i Selvstyret”.

Indledningsvis vil jeg gerne berolige alle de dygtige medarbejdere i Selvstyret med, at der ikke er lagt op til fyringsrunder.

For 2016 skal der spares sammenlagt 1 procent af alle drifts- og tilskudsbevillinger på Finansloven. Med andre ord er det ikke udelukkende centraladministrationen, der skal holde for. Besparelsen er også rettet mod Selvstyrets underliggende institutioner og de mange tilskud, der hører ind under Selvstyret.

I den sammenhæng skal der gøres opmærksom på, at sundhedsområdet og kommunernes bloktilskud er friholdt for besparelsen. Og undervisningssektoren skal spare med halv kraft, dvs. ½ procent.

I 2017 skal lægges yderligere en procent oveni, således at de samlede besparelser i 2017 udgør 2 procent i forhold til 2015.

”Det er altid en sund øvelse, at man hvert år gennemgår sit budget med en tættekam for at se, om man ikke kunne gøre tingene på en anden måde, så man opnår en effektiviseringsgevinst. Og jeg er ikke i tvivl om, at det også vil lykkes for departementerne at finde en måde at spare på, så medarbejderne ikke blive berørt”, siger Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser, og uddyber:

”Selvstyret effektiviserer løbende sin drift, så man frigør midler til andre ting, uden at det forringer medarbejdernes trivsel eller service. Lad mig nævne, at vi har effektiviseret vores indkøb, så vi opnår gode besparelser, når vi køber ind”.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga

Med venlig hilsen

Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer

 

Kontaktperson: Peter Hansen, seniorkonsulent i Departementet for Finanser, tlf: 346402 email:peter@nanoq.gl