Aktiv lokal indsats er nødvendig for at styrke lokaldemokratiet

Den Politiske Koordinationsgruppe, som består af samtlige medlemmer af Naalakkersuisut og de 4 borgmestre samt formanden for KANUKOKA, har den 12. oktober 2015 holdt møde om blandt andet indretningen af den offentlige sektor.

Der har igennem det sidste års tid været evalueret på Strukturreformens effekter. Evalueringerne viser, at der kan konstateres positive effekter af strukturreformen i forhold til økonomi og retssikkerhed, mens nærdemokratiet er blevet udfordret af kommunesammenlægningerne og de store geografiske afstande i flere af kommunerne.

På mødet var der en nærmere drøftelse af de analyser, der er udarbejdet om konsekvenserne af en eventuel opdeling af Qaasuitsup Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq. Analyser viser, at de berørte kommuner vil opleve betydelige meromkostninger og stå over for organisatoriske udfordringer – både i overgangsperioden og i den efterfølgende drift. 

En eller flere mindre kommuner vil meget vel kunne få betydning for de opgaver, kommunerne fremover kan varetage. Hvis man fastholder en ensartet byrde- og opgavefordeling mellem kommunerne og selvstyret vil den mindste kommunes formåen så at sige sætte grænsen for alle kommunerne. Spørgsmålet vedrører derfor hele landet, og ikke kun den enkelte kommune eller den enkelte by. 

Der var på mødet enighed om at forberede kommende opgaveudlægninger til kommunerne, blandt andet på anlægsområdet. I den forbindelse skal det sikres, at kommunerne reelt bliver parate til at løfte kommende, nye opgaver.

Der er en væsentlig udfordring med nærdemokratiet i den nuværende struktur og organisering. Uanset, om der sker en deling af en eller flere kommuner, ønsker borgmestrene og Naalakkersuisut at samarbejde om at skabe større lokalt engagement og øge borgerinddragelsen, for at styrke lokaldemokratiet. 

Formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen udtaler:

”Naalakkersuisut ønsker sammen med kommunerne at styrke lokaldemokratiet. Alle relevante instanser i samfundet bør gøre en indsats for at sikre en øget inddragelse af borgerne, uanset om vi er kommunalpolitikere, Naalakkersuisut- og Inatsisartut-medlemmer eller organisationer. 

Vi skal samtidig sikre, at den offentlige sektor indrettes hensigtsmæssigt. Vi har ikke råd til at bruge unødigt mange midler til administration i en situation med stigende pres på de offentlige finanser, men vi skal arbejde for en mere borgernær og effektiv offentlig sektor. Dette skal være klare pejlemærker for det videre arbejde med indretningen af den offentlige sektor. 

Naalakkersuisut har naturligvis noteret sig ønsket om en opdeling af Qaasuitsup Kommunia. Det er vigtigt at kende konsekvenserne af en deling af kommunen. Derfor vil den gennemførte analyse heraf blive sendt videre til Inatsisartut, sammen med en lignende analyse om deling af Kommuneqarfik Sermersooq. Det er i sidste ende Inatsisartut, der tager stilling til kommunestrukturen. Kommuner, som søger en opdeling i to eller flere kommuner, må efter Naalakkersuisuts vurdering selv finansiere en sådan deling. Omkostninger hertil bør ikke pålægges resten af landet via finansloven.” 

Formanden for KANUKOKA Palle Jeremiassen udtaler:

”Kommunerne og Naalakkersuisut vil intensivere arbejdet med at overføre opgaver til kommunerne. I den forbindelse er kommunerne enige med Naalakkersuisut om, at udlægningen af ansvaret for anlægsområdet har første prioritet. Samtidig vil kommunerne og Naalakkersuisut arbejde for, at lokaldemokratiet bliver styrket. Det er meget vigtigt at befolkningen – uanset, hvor de bor – har en nem og direkte adgang til at kunne deltage og påvirke forhold der vedrører deres hverdag.”

Rapporterne for evalueringerne bliver oversendt til Inatsisartut til orientering. Sammenfatning af konference om udvikling af den offentlige sektor vil blive lagt ud på Naalakkersuisuts og KANUKOKA´s hjemmesider.

 

For yderligere oplysninger kontakt: 

Formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen, tlf. 34 50 00 eller formand for KANUKOKA, Palle Jeremiassen, tlf. 36 21 00.