Karl-Kristian Kruse har ikke påvirket makreltildeling

En del af forvaltningsrevisions-undersøgelsen af makrelkvoterne 2015 var at se på, om man har levet op til god forvaltningsskik – herunder habilitetsregler – i tildelingsprocessen.

Rapporten konkluderer, at der ikke er indikationer af, at Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug har – eller har forsøgt – påvirket processen til gunst for selskabet.

Undersøgelsen af håndteringen af inhabilitetsforholdene hos Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug viser, at departementet handlede med det samme, da det blev opdaget, at Karl-Kristian Kruse var inhabil.

Det fremgår af Deloitte rapport, at der kunne være handlet på et tidligere tidspunkt, såfremt den reelle sagsbehandling startede tidligere. Derfor kunne inhabiliteten være håndteret på et tidligere tidspunkt.

Da Karl-Kristian Kruse i december 2014 blev valgt til Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug udtrådte han af bestyrelsen i selskabet KNT ApS. I den forbindelse forsøgte han at sælge sine ejerandele. Da det ikke var muligt at sælge ejerandelen overdrog han sin ejerandel til et nært familiemedlem.

Med denne handling antog Karl-Kristian Kruse, at han havde taget de nødvendige forhåndstiltag og således sikrede at han levede op til habilitetsbestemmelserne – Naalakkersuisoq var dog ikke opmærksom på at dette ikke var nok i henhold til bestemmmelserne om inhabilitet i sagsbehandlingsloven (med andre ord, Karl Kristian Kruse handlede i god tro).

Den 8. maj 2015, umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb den 6. maj, meddeler Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, at Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug er inhabil.

Dette skyldes at der blandt ansøgerne var et selskab, hvor Naalakkersuisoq indtil sin tiltræden i Naalakkersuisut var medejer og bestyrelsesmedlem – og hvor nære familiemedlemmer fortsat havde anparter i.

Således overgår referenceforholdet reelt fredag den 8. maj 2015 fra Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug til en anden Naalakkersuisoq. Torsdag den 14. maj erklæres Karl-Kristian Kruse formelt som inhabil under behandlingen af indstillingen af oplægget til Naalakkersuisut vedr. makrel kvotetildelingen for 2015.

Det fremgår af Deloittes rapport, at Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug har erklæret sig inhabil forud for den politiske behandling af Departementets indstilling om tildelingen af kvoter. Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug og Departementet kunne dog allerede på tiltrædelsestidspunktet have forudset, at en sådan situation kunne opstå – alene som følge af Naalakkersuisoqs aktive medejerskab (og den nære families fortsatte medejerskab) i et fiskeriselskab forud for sin tiltræden som Naalakkersuisoq.

Derved kunne der have været opstillet retningslinjer for, hvilke selskaber Departementet skulle være opmærksomme på, i forhold til Naalakkersuisoqs inhabilitet – og derved kunne situationen have været opdaget på et tidligere tidspunkt.

Det skal dog også understreges, at der ikke er indikationer af, at Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug har – eller har forsøgt – at påvirke processen til gunst for selskabet.

Naalakkersuisoqmedlemmet udtrykker: ”Jeg er naturligvis glad for, at rapportens konklusion for mine personlige forhold er gengivet i den mening, jeg selv har opfattet som værende rigtige. Jeg meddelte, at jeg ville være inhabil på dette tidspunkt, da jeg og departementet fik kendskab til, at KNT ApS var én af ansøgerne”.

 

Kontaktperson: Jørgen Isak Olsen, departementschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Mail: jio@nanoq.gl