Naalakkersuisut deltager i Arctic Circle Assembly 2015 i Reykjavik

Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen og Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq deltager i Arctic Circle Assembly i Reykjavík i dagene 15. – 18. oktober. Her samles statsledere og andre regeringsrepræsentanter, embedsmænd, specialister og videnskabsmænd fra hele verden, med det formål at drøfte Arktis og styrke det internationale fokus på fremtiden for Arktis.

Arctic Circle Assembly, der i år afholdes for tredje gang, er en årlig samling, der har til hensigt at sikre en platform for drøftelse af arktiske emner. Den store interesse for Arktis kan ses i deltagelsen fra lande som Kina, Sydkorea, USA, Frankrig, Rusland og Tyskland, foruden deltagelse fra EU, FN, Norden, Arktisk Råd m.fl.

Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen udtaler:

"Jeg er glad for, at jeg ved at deltage kan vise vores prioritering af arktisk samarbejde ved den største internationale konference for arktiske emner og samarbejde, Arctic Circle. Det er vigtigt for Naalakkersuisut at andre landes interesse for Grønland og for Arktis i størst muligt omfang omsættes til økonomiske muligheder for Grønland og Grønlandsk erhvervsliv. Det er tilsvarende vigtigt at skabe størst mulig opmærksomhed på vores udfordringer i Arktis for samfund, miljø og natur som følge af klimaforandringerne. Ved at tage aktivt del i et sådant forum er vi med til at skabe positiv opmærksomhed til gavn for vores samfund."

Udover deltagelsen i Arctic Circle vil Kim Kielsen møde den islandske statsminister Sigmundur Davið Gunnlaugsson og fiskeriminister Sigurður Ingi Jóhannsson samt besøge beredskabs- og redningstjenesten i Island.

Kim Kielsen støttede ligeledes op omkring børnene fra Uummannaq børnehjems deltagelse under Arctic Circle Assembly. Børnene blev inviteret til at komme og spille dele af deres koncert, da Kim Kielsen og Vittus Qujaukitsoq skulle mødes med fiskeriminister Jóhannsson.

På en session med overskriften ”The Future of Greenland”, præsenterede Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq i dag Naalakkersuisuts politik og vision for Grønlands udvikling for de omtrent 1500 deltagende.

Naalakkersuisoq Vittus Qujaukitsoq deltager i hele Arctic Circle programmet og benytter endvidere lejligheden til at mødes med flere kollegaer for at drøfte samarbejdet og anliggender af fælles interesse.

Således mødes Vittus Qujaukitsoq senere i dag med Islands Udenrigsminister, Gunnar Bragi Sveinsson. I morgen lørdag mødes Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender endvidere med U.S. Senator fra staten Maine, Angus King, for at drøfte mulighederne for et styrket samarbejde med USA, bl.a. inden for handel, uddannelse samt i Arktisk Råd, hvor USA har formandskabet.

Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender, Vittus Qujaukitsoq, udtaler efter sit indlæg på konferencen:

”Arktis har fået en betydningsfuldhed og følgelig en global bevågenhed, som betyder at ledende nationer på verdensplan udvikler strategier og indgår partnerskaber vedrørende de arktiske egne. Det er derfor vigtigt at vi deltager i fora som Arctic Circle. Ved at være en aktiv spiller i dialogen omkring vores regions udvikling og muligheder, kan vi styrke det internationale fokus på – og forståelse for – Grønland og vores fremtidige udvikling. Det er Naalakkersuisuts vision at sikre gode relationer til nabolandene, med henblik på en bæredygtig udvikling af vores samfund.”

Du kan læse Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender, Vittus Qujaukitsoqs indlæg på konferencen her.

Første billedtekst:
Formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen og den islandske statsminister Sigmundur Davið Gunnlaugsson.

Andet billedtekst:

Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender, Vittus Qujaukitsoq, der fremlægger sit indlæg under Arctic Circle Assembly.


For yderligere oplysninger, kontakt AC-fuldmægtig i Udenrigsdirektoratet Rebecca Lynge, på telefon +299 345156 eller rejl@nanoq.gl.

For yderligere oplysninger fsva. Formanden for Naalakkersuisuts program, kontakt: Direktør Mininnguaq Kleist, mobil: +299 541587.