Vigtigt med fokus på hashmisbrug blandt studerende

Naalakkersuisoq Nivi Olsen glæder sig over meldingen fra Imarsiornermik Ilinniarfik om, at institutionen vil fokusere på at sikre, at de studerende ikke sendes videre ud på arbejdsmarkedet med et misbrugsproblem.

”Jeg synes, det er vigtigt, at vi erkender problemet og får taget debatten. Jeg har derfor tilkendegivet overfor forstanderen på Imarsiornermik Ilinniarfik, Jeppe Carstensen, at jeg støtter op om indsatsen, og vi har allerede været i dialog om det, Jeg glæder mig især over, at der er tale om en fælles indsats mellem Imarsiornermik Ilinniarfik og det maritime erhvervsliv, der er repræsenteret i Imarsiornermik Ilinniarfiks bestyrelse. På den måde målrettes skolens indsats, erhvervslivets behov for søfartsuddannede, der ikke har et misbrugsproblem, når de skal til at arbejde på skibene.”

Nivi Olsen har desuden planer om at styrke den eksisterende indsats på området.

”Mit departement er i færd med at udarbejde forslag til, hvordan vi yderligere kan styrke indsatsen mod misbrug, uanset om det drejer sig om hash, alkohol eller andet. Både i forhold til, om der er initiativer på lovniveau, der kan give vore uddannelsesinstitutioner bedre rammer til at opdage og håndtere misbrugsproblemer, men også i forhold til den enkeltes muligheder for at få hjælp til at komme ud af misbruget. Det er vigtigt, at vi i uddannelsessektoren har en konsekvent misbrugspolitik, men det er også vigtigt, at vi, på tværs af politiske ansvarsområder, gør en fælles indsats for at hjælpe dem, der har erkendt et misbrug og gerne vil ud af det.”

 

For yderligere kommentarer, kontakt ministersekretær Jens Frederik Nielsen på tlf. 34 57 02.