Vi har lyttet til kritikken

Delforlig om indtægtsgivende initiativer for Finansloven 2016

Besparelser på administrationen. En sundhedspakke og en udførselsafgift på uforarbejdede hellefisk. Det er hovedelementerne i en ny pakke af indtægtsgivende initiativer, som Siumut, Demokraterne og Atassut er blevet enige om i et delforlig i forbindelse med Finansloven 2016.

Vi har foretaget et skøn over vores fremtidige indtægter. Det viser, at vi vil få flere indtægter end først beregnet. Helt præcis 42 millioner kroner. Det er særligt rejeafgiften og den særlige landsskat, der er blevet opjusteret. Konkret betyder det, at vi skal finde 54,5 millioner i ekstra indtægter – og ikke de oprindelige 96,5 millioner kroner.

Den nye indtægtspakke erstatter det oprindelige forslag til afgiftspakke – og indeholder følgende:

 • Sundheds- og miljøfremmende initiativer:
  • Øget afgift på slik: 15 millioner kroner
  • Øget afgift på fyrværkeri: 3 millioner kroner
  • Ny afgift på snus/skrå: 0,6 millioner kroner
 • Udførselsafgift på uforarbejdede hellefisk:
  • Afgift 20 millioner kroner
 • Administrative besparelser:
  • 1 % i 2016 – og 2 % i BO-årene 16 millioner kroner

Af hensyn til Grønlands aftaler med EU, berøres uddannelsesområdet kun med halv kraft i forhold til de administrative besparelser, sammenlignet med de øvrige departementer. Konkret betyder det, at området skal finde besparelser på en halv procent i 2016 og 1 procent i budgetoverslagsårene af deres samlede udgifter. Det kommunale område og sundhedsområdet friholdes helt.

”Kødafgiften er fjernet. Olieafgiften er fjernet. Med andre ord har Naalakkersuisut været lydhøre overfor borgernes kritik af forslaget til en afgiftspakke. Derfor har vi fremlagt en ny plan, der tilvejebringer de ønskede indtægter. Det betyder, at en væsentlig hindring for at få balance i vores økonomi i perioden fra 2016 til 2019 er ryddet af vejen”, siger en tilfreds Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer, og fortsætter:

"Jeg vil gerne i denne her sammenhæng rose forligskredsens partier for at udvise ansvarlighed ved at finde nye måder at skaffe indtægter på”.

Ifølge Naalakkersuisoq for Finanser ser han frem til de kommende forhandlinger med partierne om de øvrige områder, der skal danne grundlag for de resterende delforlig, som skal munde ud i den endelige finanslovsaftale.

Med venlig hilsen

Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer

Yderligere information: Kontakt pressekoordinator Martin Christiansen, mobil: 221533

Powerpointrepræsentation