Videoafhøring giver bedre beskyttelse af børn og unge

”Jeg er ikke enig i Grønlandske Advokaters kritik af lovforslaget om videoafhøring, som behandles i Inatsisartut under denne samling. Jeg mener ikke, at retssikkerheden trues, når aldersgrænsen for videoafhøring hæves. Tværtimod. Det sikrer netop en grundig afhøring når børn og unge videoafhøres af en videoafhører, der er trænet til at tale med børn. Børn husker og tænker anderledes end voksne. Når børn og unge videoafhøres så hurtigt som muligt, sikres det, at oplevelserne er klare i hukommelsen hos dem. Det bidrager til retssikkerheden, samtidig med, at der tages hensyn til børnene og de unge. En hurtig afhøring sikrer derudover, at børnene og de unge kan påbegynde eventuel behandling af oplevelserne. Jeg synes forslaget er en væsentlig forbedring af børn og unges retssikkerhed” udtaler Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet Mala Høy Kúko.

I denne uges Sermitsiaq giver Finn Meinel fra Grønlandske Advokater udtryk for, at videoafhøring kan bringe retssikkerheden i fare for de tiltalte. Han udtaler således: ”Det bedste vil jo være, at folk afgiver forklaring direkte for retten. Men når man ændrer aldersgrænsen fra 12 til 15 år, vil der også være flere vidner, som forsvaret ikke får lov til at spørge. Det vil sige, at man forringer forsvaret og den tiltaltes muligheder for at få en retfærdig rettergang.”

Naalakkersuisoq Mala Høy Kúko slår fast, at når videoafhøringen gennemføres, vil forsvareren overvære afhøringen fra et andet rum. Forsvareren har mulighed for at stille spørgsmål til barnet eller den unge via videoafhøreren. På den måde sikres det, at forsvareren vil kunne stille forurettede og vidner spørgsmål – stort set som ved en almindelig retssag. Naalakkersuisut mener derfor ikke, at de tiltaltes retssikkerhed sættes i fare.

Vores børn er det vigtigste vi har
Naalakkersuisut mener, at vi som samfund har en særlig forpligtelse til at passe godt på vores børn. Når børn og unge udsættes for kriminalitet, har vi et særligt ansvar for at tage godt hånd om dem. Det gælder ikke mindst, når de udsættes for grove kriminalitetsovertrædelser som vold og seksuelle overgreb. Med en udvidelse af videoafhøringsordningen bliver det muligt at tage særligt hensyn til denne gruppe af udsatte børn og unge. Naalakkersuisut mener, at børn og unge fortjener denne beskyttelse. Derfor er Naalakkersuisut glade for forslaget og den positive tilbagemelding som forslaget fik af Inatsisartut under 1. behandlingen.

Generel positiv tilbagemelding
Også da lovforslaget var i høring hos grønlandske interessenter, meldte stort set alle parter tilbage med opbakning til forslaget.

MIO skriver bl.a. i deres høringssvar til lovforslaget, at ”Det er positivt at se, at der i lovforslaget tages hensyn til, at personer der er videoafhørt, ikke har pligt til at afgive forklaring som vidne under hovedforhandling, med mindre det har afgørende betydning for sagens afgørelse (…). Vi ved i dag, at børn lider stor overlast, når de skal vidne i retten til en straffesag. Børn går og spekulerer på, hvad retssagen bringer og hvem de skal genfortælle deres oplevelser til. Ventetiden til retssagen og angsten for mødet med sin krænker, er bare nogle af de ting, børn oplever som angstfremkaldende”.

Naalakkersuisut er opmærksom på, at der både skal tages hensyn til barnets tarv og til den tiltalte. Det er Naalakkersuisut’s opfattelse, at lovforslaget imødekommer begge hensyn.

Fortsat opbakning til forslaget
Naalakkersuisut håber på fortsat opbakning til forslaget, da det vil betyde en bedre beskyttelse for alle børn og unge, der udsættes for grove kriminalitetsforbrydelser.

For yderligere information kontakt Ministersekretær Elise Uupi Kuitse, telefon 345414 eller Konst. Afdelingschef Karen Anne Arleth, telefon 345465