Bedre information om Kitsissunnguit

Selvstyret udgiver nyt informationsmateriale, der skal sikre bedre kendskab til øgruppen Kitsissunnguit.

Kitsissunnguit (Grønne Ejland) er en unik og smuk øgruppe med et helt enestående fugleliv. På øgruppen findes ikke bare Grønlands, men en af verdens største havternekolonier. Udover havterner finder man på øerne mange forskellige arter af ynglefugle. F.eks. yngler fire af Nordatlantens seks arter af alkefugle her. Dette gør øgruppen til noget ganske særligt, hvorfor en del af Kitsissunnguit er udpeget som fuglebeskyttelsesområde.

”Kitsissunnguit er én af Grønlands vigtigste fuglelokaliteter og udgør med sine mange forskellige naturtyper, vådområder og rige fugleliv en unik naturlokalitet. Faktisk finder man ingen andre steder i vores land så mange ynglende fuglearter. Derfor er det også rigtig vigtigt, at vi kender til området, og vi ved, hvordan vi skal færdes i området. Med god information kan man opnå både en god beskyttelse og god benyttelse af området”, udtaler Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet Mala Høy Kúko.

Siden 2008 har øgruppen været fredet. Øgruppen er også et af Grønlands 12 områder, som er udpeget under Ramsarkonventionen. Ramsarkonventionen er en international aftale om at beskytte vådområder med særlig betydning for fugle.

Formidling i øjenhøjde
For at sikre kendskabet til øgruppens unikke natur og de regler, der gælder i området har Selvstyret produceret en turistfolder samt en mindre folder til lokale brugere af området. Folderne vil blive sendt til turistbureauer, museer, biblioteker og Qaasuitsup Kommunia.

Turistfolderen er udgivet på tre sprog – grønlandsk, dansk og engelsk. Målgruppen er turister, som ønsker at vide mere om øgruppens natur- og kulturværdier, og dermed hvorfor dette område er et unikt fredet område.

Den mindre folder opridser de gældende regler til gavn for lokale aktører som f.eks. fiskere og fangere, der benytter øerne på forskellige tider af året.

Øgruppen har også fået sin helt egen hjemmeside www.kitsi.gl. På hjemmesiden er det muligt at læse mere om naturen og nogle af øgruppens fuglearter.

For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Elise Uupi Kuitse, Toqq: +299 34 54 14, e-mail: eukl@nanoq.gl eller kst. kontorchef Karen Anne Arleth, Toqq: +299 34 54 65, e-mail: knar@nanoq.gl