Arktisk workshop for bæredygtig udnyttelse af ressourcer

Arktisk workshop for bæredygtig udnyttelse af ressourcer

Hvordan kan man på den ene side sikre udnyttelse af vores råstoffer – og på den anden side sikre en samfundsmæssig bæredygtighed samt de skrøbelige miljøer i det arktiske område?

Det var et af de mange spørgsmål, som man forsøgte at finde svar på, da der blev holdt en workshop i Nuuk i dagene fra den 7. til 9. oktober på Hotel Hans Egede. Til workshoppen var der eksperter, embedsmænd og politikere fra andre arktiske lande som USA, Canada og Island, der satte ord på de udfordringer, de arktiske råstofproducerende lande står overfor – og mulige løsninger på selv samme udfordringer.

Et af målene med arrangementet var at få samlet og indkredset alle de erfaringer, der er på alle niveauer i et samfund – lige fra lokalsamfundet til den private sektor, civilsamfundet og den offentlige sektor. Fra etablerede minenationer har det vist sig at være vejen frem, når man ønsker at opbygge en bæredygtig råstofindustri.

”Det har været et særdeles givtigt arrangement, idet vi har fået værdifuldt input, hvordan vi kan skabe en bæredygtig råstofsektor, der både tager hensyn til lokalbefolkningen og det omkringliggende samfund”, siger en tilfreds Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer, og fortsætter:

"I særdeleshed var jeg glad for kombinationen af grønlandske og udenlandske præsentationer. Det gav både mulighed for os at lade os inspirere af succesfulde råstofprojekter i udlandet, samtidig som vores folk havde mulighed for at præsentere grønlandske løsningsmodeller til inspiration for omverdenen."

Vittus Qujaukitsoq, Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender udtaler: ”Det har været en stor glæde for mig at erfare, at den måde vi sikrer, at Grønland får størst mulig gavn af vores råstoffer i form af nye jobs og vækst er på niveau med andre arktiske nationer. I visse tilfælde er vi endda foran. Her tænker jeg ikke mindst på, at vores lovgivning giver gode muligheder for større jobskabelse, i og med at vi kan stille krav om oparbejdelse af mineraler i Grønland. ”

”Det er altid vigtigt at trække på hinandens erfaringer, og vi skal altid have fokus på at sikre den bedste beskyttelser af vores sårbare arktiske miljø. Den grønlandske miljøregulering er fuldt på højde med de internationale standarder, så det kan vi være stolte over”, udtaler Mala Høy Kúko, Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet.

Arrangøren af den tredages workshop var Råstofdepartementet, Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel og Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet i samarbejde med det amerikanske udenrigsministerium


Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga
Med venlig hilsenAnda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer

Vittus Qujaukitsoq, Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender

Mala Høy Kúko, Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet


Yderligere information:

Finansdepartementet: Kontakt pressekoordinator Martin Christiansen, mobil: 221533

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel: Kontakt Departementchef Jørn Skov Nielsen, e-mail jsn@nanoq.gl eller tlf.: 55 61 88