Korrektion - Kangerlussuaq

I et interview med Radioavisen i går den 8. oktober 2015 fik jeg ved en fejl udtrykt mig uklart, og fik i den forbindelse beklageligvis skabt anledning til en misforståelse om tilstanden på Kangerlussuaq Lufthavn.

Indledningsvist skal jeg slå fast, at forholdene omkring Kangerlussuaq Lufthavn og ikke mindst de afledte sikkerhedsspørgsmål ligger mig meget på sinde, hvorfor jeg har bedt mit embedsværk om at holde mig løbende opdateret om den igangværende proces, hvorunder vi får skabt klarhed over banens tilstand. Det er en løbende proces, hvor informationsmængderne er store, og hvor den tekniske kompleksitet er særdeles høj.

Mit embedsværk blev ved et møde den 7. oktober 2015 med Mittarfeqarfiit og Grontmij A/S informeret om seneste nyt, efter der nu er gennemført visuel besigtigelse af banerne i Kangerlussuaq, Ilulissat og Nuuk. Det var denne information, jeg beklageligvis fik videreformidlet på en sådan måde, at den gav anledning til misforståelser. Det ændrer ikke ved, at der udestår et væsentligt reinvesteringsbehov i Kangerlussuaq, ligesom det er afgørende, at der indenfor en kort årrække foretages nogle betragtelige udbedringer, såfremt landingsbanen fortsat skal være i drift.

Men for at eliminere enhver misforståelse om den aktuelle status på Kangerlussuaq Lufthavn, skal jeg hermed korrigere mine udtalelser, og orientere om at banen i Kangerlussuaq i dag kan anvendes i fuld længde som er 2810 meter x 60 meter med tilhørende sikkerhedszone.

De i interviewet omtalte 300 meter vedrører en del af banen, som indgår i banens samlede længde, og som der i udgangspunktet kan landes på og lettes fra – også den dag i dag.

Imidlertid medfører banens beskaffenhed en række begrænsninger for så vidt angår bæreevne og vægtbegrænsninger. Konkret betyder det, at de gældende vægtbegrænsninger på banen, som udmeldes via lufthavnens AIP, medfører at Air Greenlands Airbus i sommerhalvåret kun kan lande fra vest mod øst og starte fra øst mod vest.

Såfremt ovenstående giver anledning til yderligere spørgsmål, er I velkommen til at kontakte mig og mit departement herom.

Med venlig hilsen


Knud Kristiansen