Problembjørne i Ittoqqortoormiit

I den seneste tid har der været flere og flere observationer og møder med isbjørne helt tæt på byen i Ittoqqortoormiit. APNN arbejder på en løsning for at afhjælpe de konflikter, der opstår når isbjørne kommer tæt på byen. Vi undersøger muligheden for tilladelse til at anvende gummikugler og peberspray, som canadiske og norske myndigheder har gode erfaringer med.

I henhold til § 12 i gældende bekendtgørelse står der: ”Såfremt en isbjørn nedlægges som følge af nødret eller nødværge, jf. Kriminallovens regler herom, skal alle dele fra isbjørnen tilfalde Grønlands Hjemmestyre.”

Der er udarbejdet nogle retningslinjer for møder med isbjørne, som her er et uddrag af. Det skal understreges, at det kun er tilladt at aflive en isbjørn i nødværge eller nødret. Under alle omstændigheder skal APNN eller en jagt- og fiskeribetjent kontaktes. Det er kun Selvstyrets retningslinjer der er gældende.

Isbjørne ved byer og bygder
En isbjørn der nærmer sig et beboet område, skal forsøges skræmt væk ved brug af riffelskud, signalpistol eller lignende. Metalliske lyde, fra f.eks. grydelåg der slås mod hinanden kan også bruges til at skræmme isbjørne væk. Joller, snescooter eller ATV kan anvendes til at jage isbjørnen på flugt.

Da anvendelse af skydevåben indenfor by- og bygdezone ikke er tilladt, skal der rettes henvendelse til politiet eller kommunefoged, når en eller flere isbjørne nærmer sig by- eller bygdezonen. APNN skal også kontaktes.
Når en eller flere isbjørne befinder sig udenfor by- eller bygdezone og skræmmes bort, er det APNN og stedets jagt- og fiskeribetjent der skal kontaktes.

Under alle omstændigheder, skal man rette sig efter de beskeder som gives af APNN, Politi, den lokale jagt- og fiskeribetjent og kommunefoged.

”Problembjørne” indenfor beboede områder
”Problembjørne” skal forstås som individer der gentagne gange, til trods for tidligere bortjagning, vender tilbage til beboede områder.

Tilladelse til aflivning
En aflivning af en problembjørn, kan kun finde sted efter givet tilladelse fra APNN. Aflivning af isbjørne er absolut sidste udvej, og APNN vurderer fra sag til sag om det er nødvendigt.

Ansøgning om aflivning rettes til APNN, og kræver dokumentation og detaljer.

Eksempelvis:

  • Fotografi af skader,
  • førstehåndsberetninger fra øjenvidner
  • Fotografi af den eller de isbjørne, som der ønskes aflivet.

I udgangspunkt, skal politi, kommunefoged eller jagt- og fiskeribetjent stå for aflivningen.

Hvad skal man gøre hvis man har været nødsaget til at nedlægge en isbjørn?

  • Giv hurtigst muligt besked til APNN via jagt- og fiskeribetjenten med alle detaljer om hændelsen.
  • Bemærk, at der er instruks om overdragelse af den nedlagte isbjørn. APNN er ansvarlig for den videre sagsbehandling.

Isbjørne udenfor bebyggede områder

Den bedste måde at undgå et angreb på, er at holde god afstand. Ved observering af en isbjørn, bør man forlade området, såfremt man ikke er på decideret kvoteret isbjørnejagt. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug (APNN), herunder områdets jagt- og fiskeribetjent skal orienteres om isbjørneobservationer. Kontaktoplysninger findes på sidste side.

Hvad skal man gøre hvis man observerer en isbjørn?

  • Hold afstand til isbjørnen. Søg væk fra området
  • Giv besked til APNN via jagt- og fiskeribetjenten med flest mulige detaljer om hvor du har observeret isbjørnen.

APNN henviser til skema til udfyldelse, når der er sket interaktion med en eller flere isbjørne i beboede områder eller i nærheden af sådanne. Det er vigtigt at sætte sig ind i instrukserne. Skemaet kan hentes ved henvendelse til kommunekontoret.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse hos Afdelingschef Amalie Jessen, amalie@nanoq.gl  tlf. nr. 345304/553342