Halvdelen af laksekvoten er opfisket

Grønlands Fiskeri Licens Kontrol, GFLK, meddeler den 6. oktober, at der er fanget 22.156 kilo laks i Vestgrønland.

Kvoten er på 45 tons.

Ifølge indrapporteringerne har erhvervsfiskerne fisket 12.600 kilo laks, hvor fritidsfiskerne har fanget 7.300 kilo laks. De fleste fangster er foretaget mellem Nanortalik og Sisimiut.

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug opfordrer igen alle, som fanger laks, uanset om de er erhvervs- eller fritidsfisker, at de har rapporteringspligt. Det gælder om man har fisket med garn, krog eller stang.

De skal rapportere deres fangst, hver gang de har røgtet deres garn. Fangsterne skal rapporteres ved at ringe eller maile til Grønlands Fiskeri Licens Kontrol, GFLK. GFLK@nanoq.gl

Det er meget vigtigt at alle fangster af laks rapporteres af hensyn til et fremtidigt fiskeri.

Laksefiskeriet, som begyndte 15. august slutter den 31. oktober.

Kontaktperson: Emanuel Rosing, afdelingsleder, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Mail: emanuel@nanoq.gl