Alderspensionsreformen forbedrer de ældres økonomiske situation betydeligt

I et indslag på KNR om alderspension var der fokus på forhøjelsen af pensionsalderen fra 65 til 66 år.

Naalakkersuisut ønsker at forbedre vilkårene for alderspensionister og fremsætter derfor en reform, som forbedrer deres økonomiske situation betydeligt.

Alderspensionister, der igennem et langt arbejdsliv har sparet op til alderdommen, får med reformen væsentligt mere til rådighed, når de går på pension.

Med reformen vil pensionerne således blive forhøjet, så de ældre får flere penge til rådighed. Et almindeligt pensionistægtepar vil få pensionen forhøjet med knap 10.000 kr. hver årligt.
Samtidig indføres gratis hjemmehjælp til ældre, der ønsker at blive boende i eget hjem.

Pensionsalderen hæves fra 65 år til 66 år i 2017 og til 67 år i 2021. Men for borgere, der er nedslidt efter mindst 35 års hårdt og fysisk eller psykisk arbejde, stiger pensionsalderen til 66 år i 2021 og til 67 år i 2025.

Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Martha Lund Olsen udtaler, ”Vores reform af alderspension indeholder mange forbedringer, ligesom der tages hensyn til de borgere, der er nedslidte. Mange borgere er fysisk nedslidt efter et langt arbejdsliv, f.eks. fiskere og fangere, fabriksarbejdere, rengøringsmedarbejdere osv. De får fortsat mulighed for at gå på pension som 65 årige, fordi vi har lavet en særlig overgangsordning for de nedslidte. Det kom desværre ikke med i KNRs indslag.” og tilføjer, ”En reform af alderspensionen med en generelt stigende pensionsalder skal være ledsaget af betryggende muligheder for at hjælpe de borgere, som er nedslidt efter et langt liv på arbejdsmarkedet”.

Med en stigende levealder for alderspensionister og et stigende antal ældre er der dog behov for en tilpasning af alderspension, f.eks. at nogle skal blive et par år mere på arbejdsmarkedet, og at man skal blive bedre til at spare op.
”Det er glædeligt, at vi lever længere, men det betyder så også, at vi også må arbejde et par år mere, med mindre man er fysisk eller psykisk nedslidt ”, afslutter Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Martha Lund Olsen.

Naalakkersuisuts forslag til en ny alderspension 1. behandles torsdag den 8. oktober.