Naalakkersuisoqs svar til MIO

MLO foto

I sermitsiaq.ag onsdag den 7. oktober, udtrykker MIO i en artikel sin kritik til Naalakkersuisut om en manglende indsats for de børn og unge som har været udsat for seksuelle overgreb samt ønske om, at få fremlagt Naalakkersuisuts plan for at styrke indsatsen for denne målgruppe. 

Naalakkersuisoq er enig med MIO om, at børn og unge der har været udsat for seksuelle overgreb hurtigst muligt skal have hjælp. Derfor er Naalakkersuisut i gang med en omfattende indsats for at styrke indsatsen for de børn og unge der har været udsat for seksuelle overgreb og heri sikre, at der er mulighed for lokalt at få hjælp. Således for at sikre, at barnet eller den unge får den akutte hjælp der er behov for, kort tid efter overgrebet. 

Det er alment kendt, at der her i landet er et mangel på psykologer og psykoterapeuter, som kan behandle de børn og unge der har været udsat for seksuelle overgreb. Dette hindrer os dog ikke i, at søge at sikre hjælp til disse børn. Derfor har det landsdækkende center for børn og unge der har været udsat for seksuelle overgreb (Saaffik), de seneste år været i hele landet og opkvalificeret lokale fagprofessionelle, således at seksuelle overgreb i en tidligere fase, bliver opdaget og handlet på. Kurser i bekymringsbarometeret har været afholdt i næsten hele landet, med undtagelse af Ilulissat, Sisimiut, Nuuk og Ittoqqortoormiit. Disse kurser bliver afviklet i løbet af det næste år og bliver efterfulgt af opfølgningskurser, som skal være med til at sikre implementeringen af den viden der bliver generet på kurserne. Kurserne bliver afholdt i samarbejde med kommunerne, sundhedsregi og politiet, som alle har givet positiv respons. 

Endvidere afholder Rejseholdet – behandlingsindsats for voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen, ligeledes kurser for fagprofessionelle i tidlig opsporing og forebyggelse af seksuelle overgreb. 

Desuden har Saaffik et rejsehold som i akutte tilfælde rejser til byer, hvor der er behov for støtte og hjælp til at håndtere børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb. Saaffik yder derudover sideløbende råd og vejledning til fagprofessionelle på børn- og ungeområdet samt til forældre hvis børn og unge har været udsat for seksuelle overgreb. 

Styrkelsen af indsatsen for børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb, er et emne, der optager Naalakkersuisoq meget og et område der bliver højt prioriteret. Derfor arbejdes der fortsat for en styrkelse af indsatserne, således at de seksuelt udsatte børn og unge får den hjælp de har behov for og ret til. 

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at der ikke er nogen børn og unge der fortjener, at blive udsat for overgreb. Derfor er det også vigtigt, at der bliver arbejdet for og samarbejdet om, at disse børn og unge får de bedste muligheder for at få et så godt liv som muligt. Derfor er Naalakkersuisut også meget glade for, at MIO har oprettet en sms-rådgivning, hvor alle børn og unge kan henvende sig. Særligt for de børn og unge som bor på kysten er det vigtigt, at de har et sted at henvende sig. For et vigtigt skridt for disse børn er, at de har et sted at henvende sig for at få hjælp og vejledning og har en positiv betydning for, at disse børn og unge faktisk tør bryde tabu og sige, hvis de har været udsat for overgreb.  

Med venlig hilsen
Martha Lund Olsen
Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender

 


For yderligere oplysninger, kontakt Martha Lund Olsen via ministersekretær Sina Møller Kristiansen på telefon 53 93 71.