Fælles fodslag omkring luftfartens infrastruktur i Kommuneqarfik Sermersooq

Borgmesteren i Kommuneqarfik Sermersooq, Asii Chemnitz Narup og Medlem af Naalakkersuisut for Bolig, Byggeri og Infrastruktur, Knud Kristiansen har i går mandag den 5. oktober 2015 afviklet et meget godt og konstruktivt møde vedrørende udviklingen af luftfartsinfrastruktur i Kommuneqarfik Sermersooq.

Under mødet orienterede Borgmesteren om kommunens budgetter for 2016 og de kommende overslagsår, hvori hun pointerede at det er meget vigtigt for Kommunen at have vished om hvorvidt Kommunen kan regne med at de store anlægsplaner på luftfartsområdet også bliver realiseret, heri spørgsmålet om udvidelse af Nuuk Lufthavn samt planerne om flytning af lufthavn til bynær lufthavn ved Ittoqqortoormiit og planerne om etablering af ny lufthavn nær Tasiilaq.

Medlemmet af Naalakkersuisut fremkom efterfølgende med status på Naalakkersuisuts infrastrukturpakke, hvori han pointerede at det ifølge hans mening er meget vigtigt at lufthavnsudvidelserne i Nuuk og Ilulissat bliver igangsat hurtigst muligt, idet de to lufthavne helt sikkert vil være med til at løfte de øvrige luftfartsinfrastrukturplaner og de dertil hørende anlægsinvesteringer. Knud Kristiansen understregede at han er meget optimistisk i forhold til Inatsisartuts beslutningsproces, og at han forventer at Inatsisartut vil tilslutte sig Naalakkersuisuts planer på området.

Både Borgmesteren og Medlemmet af Naalakkersuisut er godt tilfredse med de samarbejdsrelationer på embedsmandsniveau, der er blevet skabt på baggrund af Naalakkersuisuts planer, og ønsker med denne fælles pressemeddelelse at signalere overfor Inatsisartut at Naalakkersuisut og Kommunen har fælles fod-slag omkring luftfartens infrastruktur i Kommuneqarfik Sermersooq og at det er deres ønske at også Inatsisartut, ved at give Naalakkersuisut mulighed for at arbejde videre med infrastrukturpakken, vil give mandat til at videreføre det vigtige arbejde med at udbygge infrastrukturen.

Inatsisartut 1. behandler Naalakkersuisuts beslutningsforslag torsdag den 12. november 2015 og går alt efter planerne vil Inatsisartut færdigbehandle emnet onsdag den 2. december 2015.

For yderligere kommentarer, kontakt:
Kommunikationskonsulent i Kommuneqarfik Sermersooq Lars Damkjær +299 367511 / +299 563120
Ministersekretær Jensine Berthelsen +299 345450/+299 562303